Poem logo
Poem logo

đi vào hư không

Tác giả: Tuyền Linh
Đi Vào Hư Không

Giá như đừng biến ghen hờn
Thành thù thành oán thì còn trái tim
Còn hình tượng đẹp trong anh
Dẫu mai mốt chết không nằm cạnh nhau
Tình mình vẫn mãi thâm sâu
Hồn lìa khỏi xác, dìu nhau tìm về
Sá gì cõi tạm bến mê
Để cho bản ngã rủ rê linh hồn
Anh giờ buồn chảy thành sông
Bập bềnh sóng nước trầm luân mịt mù
Kiếp trước anh đã vụng tu
Nên nhân nghĩa đã gặp mù mây mưa
Dẫu không được buổi sớm trưa
Nâng khăn sửa túi cũng chưa nỗi nào
Phải đem ơn nghĩa bán rao
Để thiên hạ mãi thì thào lời ra
Cuộc đời là giấc Nam Kha
Đáy sâu tâm thức mới là cội nguyên
Cớ gì lạc chốn vô minh
Để cho bản thể trở thành bản sao (*)

Buồn thay duyên nợ má đào
Trái tim chừ đã đi vào hư không

Tuyền Linh

(*) Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao ( John Mason )
Chúa sinh ra bạn là một bản thể riêng biệt, hãy sống với chính con người
thật của bạn và làm cho con người mình tốt nhất có thể

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm