Poem logo
Poem logo

man thiên quá hải (kế thứ nhất trong binh pháp tôn tử)

Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
(Giấu trời qua biển)

Man thiên quá hải kế nan đào
Dạ tối thu về được ánh sao
Mạnh Đức(1) đa nghi tên bắn bỏ
Hầu Gia(2) lắm mẹo cỏ thu vào
Đôi khi mạng bỏ vì tiểu khí
Lắm lúc thân còn dẫu đại đao
Dịch lý thâm sâu còn áp dụng
Bao nhiêu lĩnh vực rất dồi dào.
Chú thích:
(1): Tào Tháo.
(2): Gia Cát Lượng.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm