Poem logo
Poem logo

truyen kieu

Tac gia: Dao Thai Phuong
Thuong thay kie´p ho`ng nhan pha?n ba?c.
Truye?n Kie`u xua ghi ta?c nga`n do`i.

TRUYEN KIEU

Trang tho ai do?ng da´t tro`i.
Ru tam ho`n duo?m tu`ng lo`i xo´t xa.
Truye?n xua nhu mo´i vu`a qua.
Bao die`u len a´n oan gia cuo?c do`i.
Tra´ch chi pha?n ba?c ta?i tro`i.
Chu~ ti`nh chu~ hie´u xa ro`i co`n dau?
Do`ng tie`n nhu co´ phe´p ma`u.
Do?i den tha`nh tra´ng gieo sa`u ai hay?
Tram nam trong co~i da´t na`y.
Tro`i cao khon tha´y da´t da`y bie´t chang?
Truye?n xua va`o co~i nga`n nam.
Co`n nguyen gia´ tri? vi~nh ha`ng cha?ng phai.
Lo`i tho go´p nha?t dong da`i.
Mua vui cu~ng duo?c mo?t va`i tro´ng canh.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm