Poem logo
Poem logo

cảnh đông

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
CẢNH ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

(Thuận)

Tàn cỏ úa phơi khắp nẻo đường
Héo mùa khô lá cảnh tà vương
Than lòng phận tủi chim rời chốn
Xót dạ thân buồn thú bạt phương
Đan gốc dựa trèo dây níu gió
Bám cành buông vắt sợi vờn sương
Chan hoài buốt lạnh mưa buồn sớm
Tàn cỏ úa phơi khắp nẻo đường

(Nghịch)
Đường nẻo khắp phơi úa cỏ tàn
Sớm buồn mưa lạnh buốt hoài chan
Sương vờn sợi vắt buông cành bám
Gió níu dây trèo dựa gốc đan
Phương bạt thú buồn thân dạ xót
Chốn rời chim tủi phận lòng than
Vương tà cảnh lá khô mùa héo
Đường nẻo khắp phơi úa cỏ tàn

Phạm Ngọc Vĩnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm