Poem logo
Poem logo

tu bach

Ta?ng Hoa`ng Minh Khiem,

Ra`ng toi chi´nh thu?c nha` que!
Ro`i la`ng ra pho´ bo? nghe` nha` nong
Tri´ch ngang va´n ta´t ma´y do`ng
Nha` que-la`m ruo?ng-to? tong ta´ die`n...
Xua´t than ai lua?n sang he`n?
Gio´ng do`ng di?nh bo?i to? tien, ong ba`?
Co´ ai cho?n duo?c me? cha?
Que huong, ai cho?n - noi ma` chon nhau?

Do`i nguo`i! Sau truo´c...ve` dau ?
" Bo?t trong be? kho?, be`o da`u be´n me" (*)
Ai pho´ thi?, ai nha` que ?
Tram nam ca´t bu?i cu~ng ve` mo?t phuong!

No´i chi duo?c ma´t vo thuo`ng
Ke? chi ba?n qua´n tha huong gia`u nghe`o
Su? do`i nga`y tha´ng troi veo
Nghi`n nam va`ng va?c trang treo cuo´i tro`i!

(*) Tho On Nhu Ha`u (Cung Oa´n ngam khu´c)
Vu~ Pha?n
Aug. 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm