Poem logo
Poem logo

đã yêu và không yêu

Tác giả: Đinh Kim Chung
(Lục bát láy 3)

Đã yêu xấu mấy vẫn xinh
Không yêu trắng Tỉnh Tình Tinh vẫn già
Đã yêu chửi cũng không ngoa
Không yêu hát Lá Là La vẫn thừa

Đã yêu keo kiệt cũng ưa
Không yêu chi Phứa Phừa Phưa vẫn hèn
Đã yêu cũ mấy cũng khen
Không yêu mới Đét Đèn Đen vẫn từ

Đã yêu ghét cứ đến bu
Không yêu kết Đứ Đừ Đừ vẫn khinh
Đã yêu gió cũng giật mình
Không yêu bão Thịch Thình Thình chả nghe

Đã yêu gặp cứ im re
Không yêu miệng Vẻ Vè Ve liên hồi
Đã yêu đến cóc cần mời
Không yêu gọi Ới Ờ Ơi chẳng vào

Đã yêu làm đến máu trào
Không yêu làm Nháo Nhào Nhào cho xong
Đã yêu không biết vẫn mong
Không yêu biết Tỏng Tòng Tong chả gì

Đã yêu xa mấy cũng phi
Không yêu gần Tí Tì Ti chả thò
Đã yêu sớm tối lần mò
Không yêu mới Ó Ò O đã xù

Đã yêu thì ắt phải ru
Không yêu gáy Cúc Cù Cu làm gì
Đã yêu thoải mái cực kỳ
Không yêu thấy Bí Dì Dì làm sao

Đã yêu gần vẫn nôn nao
Không yêu tận Đẩu Đầu Đâu nhớ gì

Không yêu thì chẳng cần chi
Đã yêu cái Gỉ Gì Gi cũng cần
....................................................

Tham khảo Lục bát láy 4:

LUNG TA LUNG TUNG
Thơ : Đinh Kim Chung

Lúng la lúng liếng em cười
Khúc kha khúc khích với người không đâu
Nhí nha nhí nhảnh vài câu
Nhõng nha nhõng nhẽo người bâu vào người

Hậm hà hậm hực ta ngồi
Gắt ga gắt gỏng buông lời thở than
Tất ta tất tưởi em sang
Mấp ma mấp máy môi toàn lời yêu

Mảnh khà mảnh khảnh dáng kiều
Khép na khép nép ra điều ngây thơ
Bì bà bì bõm ta mò
Lủng là lủng lẳng đôi gò thái âm

Vắt va vắt vẻo em nằm
Óng a óng ánh trăng rằm tháng giêng
Hớt ha hớt hải ta biêng
Phì phà phì phạch không kiêng chỗ nào

Xộc xà xộc xệch yếm đào
Phấp pha phấp phới em trao cờ hồng
Thậm thà thậm thụt bờ sông
Lún pha lún phún vặt lông con chồn

Hì hà hì hục ta hôn
Nhấp nha nhấp nhổm như môn bóng chày
Ngất nga ngất ngưởng trên mây
Kẽo cà kẽo kẹt cối xay tít mù

Ríu ra ríu rít em tru
"Tí ta tí tởn đánh đu thế à?
Tủn mà tủn mủn quá cha
Dặt dà dặt dẹo như là...hết pin"

Kỳ cà kỳ cạch ta xin
Lững tha lững thững em vin cớ chuồn
Thất tha thất thểu ta buồn
Thút tha thút thít rồi tuôn lệ sầu

Lúng ta lúng túng hồi lâu
Tập tà tập tễnh đi đâu bây giờ?
Lủng ca lủng củng làm thơ
Lẩm cà lẩm cẩm như mơ số đề

Vớ va vớ vẩn mà chê
Lủng bà lủng bủng xin thề...next luôn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm