Poem logo
Poem logo

ác giả ác báo (tham niệm)

Ác thiện do vì tại ở tâm
Hoài mê bạc của phải luân trầm
Rơi vào địa ngục tồn nơi quỷ
Lạc chốn a tỳ ngụ cõi âm
Bỏ vạc dầu sôi nghìn dao cắm
Đem lò lửa bỏng vạn kim châm
Bào nguyên đoạn xác cho cầy gặm
Cắt nửa thân đầu tặng quỷ đâm

------ -----
Bài họa

Tham tàn bạo ác cũng vì tâm
Hám của si sân vướng lụy trầm
Địa ngục lôi vào chung lũ qủy
Thiên đường đuổi gạt tránh binh âm
Dầu soi lửa bỏng rồi đao cắm
Xẻ thịt lăn trì với kiếm châm
Cổ cứa phần trên quăng chó gặm
Da bào khúc giữa bọ ruồi đâm.
22/11/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm