Poem logo
Poem logo

đòi xuân

Tác giả: Hàn Yên Tử
ĐÒI XUÂN

Lẳng nghiêng thả ánh mắt đào
Thị Mầu...! Em có... tình trao ai cầm?
Lên chùa cầu chốn u thâm
Táo chua... trách tại mưa dầm cõi linh

Rụng rơi, mõ thả sân đình
Làng, quan... kinh sách vô tình há chăng?
Khuyết, tròn ấy cũng vầng trăng
Xuân vừa nhú chín, thu giăng cõi người

Lẽ chi tạo hóa trêu ngươi
Hạnh đào người hái... táo rơi sân chùa!
U hoài đẫm đẫm tiếng mưa
Lẫn vào biển sóng, tình chưa trọn lời

Sách nào viết? Mầu lã lơi!
Nghĩa trong như đã cảm lời nỉ non
Má hồng dậy sáng màu son
Phấn đưa hương phấn vẽ tròn tuổi trăng

Sách nào viết? Hoa lửa giăng...
Lật nghiêng vạt áo đất bằng cũng nghiêng
Cũng rằng chốn ấy cõi thiêng
Một khi, khi đã tình riêng đã đầy!
Hàn Yên Tử. 5/4/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm