Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đặng Trần Côn
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chương c - đoạn c7 - khổ c75
Tác giả: Đặng Trần Côn

Tư vị toan hề toan cánh tân (cánh tân toan). 291. Toan tân (tân toan) đoan đích vị lương nhân. Vị lương nhân hề song thiếp lệ. Vị lương nhân hề chích thiếp thân. Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng. Thiếp lệ bất đáo quân...

chương c - đoạn c7 - khổ c76
Tác giả: Đặng Trần Côn

Vọng quân hà sở kiến. Quan (Dịch)(Lộc) lộ đoản trường đình. Vân gian Ngô thụ ám. Thiên tế Thục sơn thanh. Bắc lai hoà thử bán hoang thành. 321. Vi vũ giang lâu địch nhất thanh. (Đặng Trần Côn). ----------. Ngóng chàng mà...

chương c - đoạn c7 - khổ c77
Tác giả: Đặng Trần Côn

Vọng quân hà sở kiến. Không (Hoang) sơn diệp tố đôi. Tự phi thanh dã (song bạch) trĩ. Tự vũ cách (mãn) giang mai. Đông khứ yên lam (phong yên) khảm bất khai. Tây phong phiêu bạc (linh lạc) điểu thanh ai. (Đặng Trần...

chương c - đoạn c7 - khổ c78
Tác giả: Đặng Trần Côn

Vọng quân hà sở kiến. Hà thủy khúc như câu. Trường không sổ điểm nhạn. 331. Viễn phố nhất quy chu. Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu. Hành nhân vi một cách thương châu. Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu. Kỷ nhật đăng lâu cánh (hựu)...

chương d - đoạn d1
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiếp tâm như hoa thường hướng dương. Chỉ phạ quân tâm như lưu quang. Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu. 351. Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng. Hoa hoàng (Hoàng hoa) cánh hướng thùy biên tiếu. Lưu quang bất khẳng nhất hồi...

chương d - đoạn d2 - khổ d21
Tác giả: Đặng Trần Côn

Lang nội xuân phong nhật tương yết. Khả liên ngộ tận lương thì tiết. Lương thì tiết Diêu hoàng Nguỵ tử [giá] đông phong. Lương thì tiết Chức Nữ Ngưu Lang (khiên ngưu) hội minh nguyệt. Tạc nhật vị kê tây gia (giá) nương. Kim...

tiếng hát tòng chinh - bài ca tiễn biệt
Tác giả: Đặng Trần Côn

Chúng ta đã quen thuộc với bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, tác phẩm bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn theo thể song thất lục bát. Đây có lẽ là bản thứ hai nhưng theo thể lục bát, do Cù An Hưng dịch. Đọc thấy lạ. Mời...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm