Poem logo
Poem logo

chương d - đoạn d2 - khổ d21

Tác giả: Đặng Trần Côn
Lang nội xuân phong nhật tương yết
Khả liên ngộ tận lương thì tiết
Lương thì tiết Diêu hoàng Nguỵ tử [giá] đông phong
Lương thì tiết Chức Nữ Ngưu Lang (khiên ngưu) hội minh nguyệt
Tạc nhật vị kê tây gia (giá) nương
Kim niên dĩ quy đông lân thiến
Khả liên thố (uổng) thu thất không phòng
Niên niên ngộ tận lương thì tiết
(Đặng Trần Côn)

----------

Lang kín gió xuân chừng sắp hết
Đáng thương để lỡ hương thời tiết
Lương thời tiết Diêu vàng Nguỵ tím gả đông phong
Lương thời tiết Chức Nữ Ngưu Lang gặp minh nguyệt
Xưa gái mái tây tóc còn buông
Nay trai thôn đông duyên đã kết
Đáng thương uổng sức giữ phòng không
Hằng năm lỡ cả lương thời tiết
(Nguyễn Huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm