Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đặng Trần Côn
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chương c - đoạn c1 - khổ c11
Tác giả: Đặng Trần Côn

Chương C - Đoạn C1 - Khổ C1/1. Tự tòng biệt hậu phong sa (sương) Lũng. 73. Minh nguyệt tri quân hà xứ túc. Cổ lai chinh chiến trường. Vạn lý vô nhân ốc. Phong ngao ngao (hề) đả đắc nhân nhan tiều (khẩn) (tụy). 77. Thủy...

chương c - đoạn c1 - khổ c12
Tác giả: Đặng Trần Côn

Cẩm trướng quân vương tri dã vô. Gian nan thùy vị họa chinh phu. Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ. 91. Tiêu Quan giác, Hãn Hải ngung (ngu). Sương thôn vũ điếm. Hổ lạc xà khu. Phong xan lộ túc. 95. Tuyết hĩnh băng tu. Đăng...

chương c - đoạn c2 - khổ c21
Tác giả: Đặng Trần Côn

Tự tòng biệt hậu đông nam đôn (ngạo) (khiếu). Đông nam tri quân chiến hà đạo. Cổ lai chinh chiến nhân. 101. Tính mệnh khinh như thảo. Phong nhẫn hạ ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm. Thì khắc trung lịch lịch hoành qua tráng sỹ...

chương c - đoạn c2 - khổ c22
Tác giả: Đặng Trần Côn

111. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn. Ban Siêu quy thì mấn dĩ ban. Liệu tưởng lương (chinh) nhân trì sính ngoại. Tam xích kiếm nhất nhung an. Thu phong sa thảo. Minh nguyệt quan san. Mã đầu minh đích. 117 bis. [Thành thượng...

chương c - đoạn c3
Tác giả: Đặng Trần Côn

Lao dữ nhàn thùy dữ ngôn. 121. Quân tại thiên nhai thiếp ỷ môn. Ỷ môn cố thiếp kim sinh phận. Thiên nhai khỉ quân bình sinh hồn. Bình sinh hồn tự tín tương tùy ngư thủy bạn. Kim sinh phận nả kham tương cách thủy vân...

chương c - đoạn c4 - khổ c41
Tác giả: Đặng Trần Côn

Ức tích (Tích ức) dữ quân tương biệt thì. Liễu điều do vị chuyển hoàng ly. Vấn quân hà nhật quy. Quân ước đỗ quyên đề. Đỗ quyên dĩ trục hoàng ly lão. Thanh liễu lâu tiền ngữ ý nhi. (Đặng trần Côn). ----------. Chia cách...

chương c - đoạn c4 - khổ c42
Tác giả: Đặng Trần Côn

Ức tích dữ quân tương biệt trung. 141. Tuyết mai do vị thức đông phong. Vấn quân hà nhật quy. Quân chỉ đào hoa hồng. Đào hoa dĩ bạn (trục) đông phong khứ. Lão mai giang thượng hựu phù dung. (Đặng trần...

chương c - đoạn c4 - khổ c43
Tác giả: Đặng Trần Côn

Dữ ngã ước hà sở. Nãi ước Lũng Tây sầm. Nhật trung hề, bất lai. Trụy diệp đâu ngã trâm. Trữ lập không thế khấp. 151. Hoang thôn huyên ngọ cầm. (Đặng trần Côn). ----------. Hẹn thiếp nơi mô đến. Bèn hẹn núi Lũng Tây. Nửa...

chương c - đoạn c4 - khổ c44
Tác giả: Đặng Trần Côn

Dữ ngã (quân) ước hà sở. Nãi ước Hán Dương kiều. Nhật vãn hề, bất lai. Cốc phong xuy ngã bào. Trữ lập không thế khấp. Hàn giang khởi mộ triều. (Đặng trần Côn). ----------. Hẹn thiếp nơi mô đến ? Bèn hẹn cầu Hán...

chương c - đoạn c4 - khổ c45
Tác giả: Đặng Trần Côn

Tích niên ký tín khuyến quân hồi. Kim niên ký tín khuyến quân lai. Tín lai nhân vị lai. 161. Dương hoa linh lạc ủy thương đài. Thương đài, thương đài, hựu thương đài. Nhất bộ nhàn đình bách cảm thôi. (Đặng trần...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm