Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tác phẩm: Tổng số có 102 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
trống thủng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Của em bưng bít vẫn bùi ngùi, nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi, ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc, đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi, khi giang thẳng cánh bù khi cúi. Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi. Nhắn nhủ ai về thương...

tự thán
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). I. Con bóng đi về chốc bấy nay, chữ duyên nào đã chắc trong tay. Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, trông suốt nhân tình dạ muốn say. Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, một đời riêng mấy kiếp chua cay. Nỗi mình nỗi...

tự tình i
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Canh khuya văng vẳng trống canh (1) đồn, trơ cái hồng nhan với nước non. Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh, vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn. Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám, đâm toạc chân mây, đá mấy hòn....

tự tình ii
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Tự tình. Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom(1). Oán hận trông ra khắp mọi chòm. Mõ thảm không khua mà cũng cốc.(2). Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om(3)? Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ, sau giận vì duyên để mõm mòm. Tài...

tự tình iii
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Chiếc bách (1) buồn vì phận nổi nênh, giữa giòng ngao ngán nỗi lênh đênh. Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng, nửa mạn phong ba luống bập bềnh. Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến, giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh. Ấy ai...

tức cảnh tề sở
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Đằng quốc tôi nay vốn nhỏ nhen, Hai bên Tề Sở giữa mà len, Ngảnh mặt lại Tề e Sở giận, Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.

vài bài thơ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Lưu biệt thời tại An Quảng, an Hưng ngụ thứ (1). Người về người ở khéo buồn sao, tức tối mình thay biết lẽ nào. Tơ tóc lời kia còn nữa hết, ðá vàng lòng nọ xiết là bao. Nổi cơn riêng giận ngày giời ngắn, mỏi mắt...

vịnh cái giếng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông, giếng tốt thanh thơi,(1)(2) giếng lạ lùng. Cầu trăng phau phau đôi ván ghép, nước trong leo lẻo một dòng thông. Cỏ gà lún phún leo quanh mép, cá diếc le te lách giữa dòng. Giếng ấy thanh...

vịnh cái quạt i
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,(1). Duyên em dính dán tự bao giờ,(2). Chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc sa mưa. Nâng niu ướm hỏi người trong...

vịnh cái quạt ii
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Mười bảy hay là mười tám đây(1). Cho ta yêu dấu chẳng dời tay. Mỏng dày từng ấy, chành ba góc. Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.(2). Càng nóng bao nhiêu thời càng mát, yêu đêm chưa phi lại yêu ngày. Hồng hồng má phấn duyên...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm