Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tác phẩm: Tổng số có 102 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chùa quán sứ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Quán sứ sao mà cảnh vắng teo, hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo? Chày kình tiểu để suông không đấm, tràng hạt vãi lần đếm lại đeo. Sáng banh không kẻ khua tang mít, trưa trật nào người móc kẽ rêu. Cha kiếp đường tu sao...

chùa xưa
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thày tớ thung dung dạo cảnh chùa, thơ thì lưng túi, rượu lưng hồ. Cá khe lắng kệ, mang nghi ngóp, chim núi nghe kinh, cổ gật gù. Then cửa từ bi chen chật cánh, nén hương tế độ cắm đầy lô. Nam mô khẽ hỏi nhà sư...

con cua
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Em có mai xanh, có yếm vàng, Ba quân khiêng kiệu, kiệu nghêng ngang. Xin theo ông Khổng về Đông Lỗ, Học thói Bàn Canh nấu chín Thang.

con ốc nhồi
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi, Quân tử có thương thì bóc yếm Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

đá ông chồng bà chồng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Khéo khéo bày trò tạo hoá công, ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng. Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc, thớt dưới sương pha đượm má hồng. Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt, khối tình cọ mãi với non sông. Đá kia còn...

đài khán xuân
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Êm ái, chiều xuân tới khán đài, lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn, nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực...

đánh cờ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, đốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Hẹn rằng đấu trí mà chơi, cấm ngoại thuỷ không ai được biết. Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, để đôi ta quyết liệt một phen. Quân thiếp trắng, quân...

đánh đu
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,(1). Người thì lên đánh kẻ ngồi trông, trai đu gối hạc khom khom cật. Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Chơi xuân có...

đề đền sầm nghi đống
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, kìa đến thái thú(2) đứng cheo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu! (1) Đền Sầm Nghi Đống trước ở ngõ Sầm Công nay là phố Đào Duy Từ, quận Hoàn...

đề tranh tố nữ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡ cô mình? Chị cũng xinh mà em cũng xinh. Ðôi lứa như in tờ giấy trắng. Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh. Xiếu mai chi dám tình trăng gió, (1). Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh, (2). Còn thú vui kia sao...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm