Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tác phẩm: Tổng số có 102 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đồng tiền hoẻn
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Cũng lò cũng bể, cũng cùng than, Mở mặt vuông tròn với thế gian. Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn, Đủ đồng ắt cũng đóng nên quan.

duyên kỳ ngộ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành, (1). Xin đừng lo lắng hết xuân xanh. Tấc gang tay họa thơ không dứt, gần gụi cung dương lá vẫn lành. Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện, trống mang dùi cắp đã phanh phanh. Tuy không...

già kén kẹn hom
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bụng làm dạ chịu trách chi ai, già kén kẹn hom ví chẳng sai. Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc, thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy. Miệng khôn trôn dại đừng than phận, bụng ỏng lưng eo chớ trách trời! Đừng đứng núi này...

giếng nước
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Ngõ ngang thăm thẳm tới nhà ông. Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng. Cầu trắng phau phau đôi ván ghép, nước trong leo lẻo một dòng thông. Cỏ gà lún phún leo quanh mép, cá diếc le te lách giữa dòng. Giếng ấy thanh tân...

giễu quan hậu
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Tình cảnh ấy, nước non này, dẫu không Bồng Đảo cũng tiên đây. Hoành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn, thúy lĩnh đen trùm một thức mây. Lấp ló đầu non vừng nguyệt chếch, phất phơ sườn núi lá thu bay. Hỡi người quân tử...

hang cắc cớ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom. Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm. Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn(2) tối om om. Khen ai đẽo đá tài...

hang thanh hóa
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Khen thay con tạo khéo khôn phàm, một đố dương ra biết mấy ngoàm. Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp. Lách khe nước rỉ, mó lam nham. Một sư đầu trọc ngồi khua mõ, hai tiể lưng tròn đứng giữ am. Đến mới biết rằng hang...

hang thánh hoá chùa thầy
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Khen thay con tạo khéo khôn phàm,(2). Một đố giương ra biết mấy ngoàm.(3). Lườn đá cỏ leo sở rậm rạp, lách khe nước rỉ mó lam nham. Một sư đầu trọc ngồi khua mõ, hai tiểu lưng tròn đứng giữa am. Đến mới biết là...

họa lại thơ mai sơn phủ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Này đoạn chung tình biết mấy nhau, tiễn đưa ba bước cũng nên câu. Trên tay khép mở tanh chiếu nhạn, trước mặt đi về gấp bóng câu. Nước mắt trên hoa là lỗi cũ. Mùi hương trong nệm cả đêm ngâu. Vắng nhau mới biết tình...

họa tốn phong nguyên vận
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều, những chắc trăm năm há bấy nhiêu. Nghĩ lại huống đau cho phận bạc, nói ra thêm nhẹ với thân bèo. Chén thề thủa nọ tay còn dính, món tóc thời xưa cánh vẫn đeo. Được lứa tài tình...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm