Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tác phẩm: Tổng số có 102 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đêm thu nhớ mai sơn phủ
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du. Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu. Bên am Nhất Trụ trông còn đấy, ngọn nước Tam Kì chảy lại đâu(1). Son phấn trộm mừng duyên để lại, bèo mây thêm tủi phận về sau. Trăm năm biết có duyên thừa...

đền thái thú
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu.

đền trấn quốc
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Ngoài cửa hành cung cỏ dãi dầu, chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau! Một tòa sen lạt hơi hương ngự, năm thức mây phong điểm áo chầu. Sóng lớp phế hưng coi vẫn rộn. Chuông hồi kim cổ lắng càng mau. Người xưa, cảnh cũ...

đèo ba dọi
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Một đèo, một đèo, lại một đèo, khen ai khéo tạc cảnh cheo leo. Cửa con đỏ loét tùm hum nóc, hòn đá xanh rì lún phún rêu. Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, đầm đìa lá liễu giọt sương gieo. Hiền nhân quân tử ai là...

đèo ba dội
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Một đèo, một đèo, lại một đèo, khen ai khéo tạc cảnh cheo leo. Cửa son đỏ loét tùm hum nóc, hòn đá xanh rì lún phún rêu. Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, đầm đià lá liễu giọt sương gieo. Hiền nhân, quân tử ai là...

dệt cửi
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò(1) mấp máy suốt đêm thâu. Hai chân đạp xuống năng năng nhắc, một suốt(2) đâm ngang thích thích mau. Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau. Cô nào muốn...

dệt vải
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu. Hai chân đạp xuống năng năng nhắc, một suốt đâm ngang thích thích mau. Rộng, hẹp, nhỏ, to, vừa vặn cả. Ngắn, dài, khuôn khổ cũng như nhau. Cô nào...

dỗ bạn khóc chồng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng. Nín đi kẻo thẹn với non sông. Ai về nhắn nhủ đàn em nhé. Xấu máu thì khem miếng đỉnh chung.

dỗ người đàn bà khóc chồng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng. Nín đi kẻo thẹn với non sông. Ai về nhắn nhủ đàn em bé, xấu máu thì khem miếng đỉnh chung(1). (1) Tục ngữ có câu: "Xấu máu đừng thèm ăn của độc" Khem: ăn kiêng khi mới ở cữ nên thường...

động hương tích
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1). Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm(2). Nứt ra một lỗ hỏm hòm hòm. Người quen cõi Phật chen chân xọc, kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm. Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,(3). Con thuyền vô trạo cúi lom khom.(4). Lâm tuyền...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm