Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tác phẩm: Tổng số có 46 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đông dạ văn trùng
Tác giả: Bạch Cư Dị

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu, Bất giải sầu nhân văn diệc sầu. Ngã thị lão nhân thính bất uý, Thiếu niên mạc thính bạch đầu quân. Dịch Nghĩa Đêm đông nghe tiếng dế Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu Kẻ không biết...

du tiểu động đình
Tác giả: Bạch Cư Dị

Hồ thượng sơn đầu biệt hữu hồ. Kỵ hà hương khí chiếm tiên đo. Dạ hàm tinh đẩu phân càn tượng. Hiểu ánh vân lôi tác hoạ đồ. Phong động lục tần thiên thượng lãng. Điểu thê hàn chiếu nguyệt trung ô. Nhược phi linh vật đa linh...

hắc đàm long
Tác giả: Bạch Cư Dị

Hắc đàm thủy thâm, sắc như mặc. Truyền hữu thần long nhân bất thức. Đàm thượng giá ốc quan lập từ. Long bất năng thần, nhân thần chi. Tai hung thủy hạn dữ tật dịch. Hương lý giai ngôn long sở vi. Gia gia dưỡng đồn, lộc thanh...

hàm đan đông chí dạ tư gia
Tác giả: Bạch Cư Dị

Hàm Đan dịch lý phùng đông chí. Bão tất đăng tiền ảnh bạn thân. Tưởng đắc gia trung thâm dạ tọa. Hoàn ưng thuyết trước viễn hành nhân. Dịch Nghĩa. Đêm đông chí ở Hàm Đan nhớ nhà. Trong nhà trạm ở Hàm Đan,gặp tiết đông...

hậu cung từ
Tác giả: Bạch Cư Dị

Lệ tận la cân mộng bất thành Dạ thâm tiền điện án ca thanh Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn Tà ỷ huân lung toạ đáo minh Dịch Thơ Bài hát hậu cung Mộng không thành lệ miên man Ðêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi Ân thiên chưa...

hung trạch
Tác giả: Bạch Cư Dị

Trường An đa đại trạch. Liệt tại nhai tây đông. Vãng vãng chu môn nội. Phòng lang tương đối không. Kiêu minh tùng quế thụ. Hồ tàng lan cúc tùng. Thương đài hoàng diệp địa. Nhật mộ đa tuyền phong. Tiền chủ vi tương tướng. Đắc...

khinh phì
Tác giả: Bạch Cư Dị

Ý khí kiêu mãn lộ. Yên mã quang chiếu trần. Tá vấn hà vi giả? Nhân xưng thị nội thần. Chu phất giai đại phu. Tử thụ hoặc tướng quân. Khoa phó quân trung yến. Tẩu mã khứ như vân. Tôn lôi dật cửu uấn. Thủy lục la bát...

khúc giang ức nguyên cửu
Tác giả: Bạch Cư Dị

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu Hành lạc tam phân giảm nhị phân Hà huống kim triêu hạnh viên lý Nhàn nhân phùng tân bất phùng quân Dịch Nghĩa Ở sông Khúc,nhớ Nguyên Cửu Xuân tới không bạn nên ít rong chơi Ba phần vui thú,bớt...

ký vi chi kỳ i
Tác giả: Bạch Cư Dị

Giang Châu vọng Thông Châu. Thiên nhai dữ địa mạt. Hữu sơn vạn trượng cao. Hữu giang thiên lý khoát. Gián chi dĩ vân vụ. Phi điểu bất khả việt. Thùy tri thiên cổ hiểm. Vị ngã lưỡng nhân thiết? Thông Châu quân sơ đáo. Uất...

lâm giang tống hạ chiêm
Tác giả: Bạch Cư Dị

Bi quân lão biệt lệ chiêm cân Thất thập vô gia vạn lý thân Sầu kiến chu hành phong hựu khởi Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân Dịch Nghĩa Buồn bã vì phải từ biệt người bạn già, lệ ướt đầm khăn (Bạn) đã bẩy mươi tuổi, thân không...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm