Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tác phẩm: Tổng số có 46 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
luy tuấn
Tác giả: Bạch Cư Dị

Hoa lưu thất kỳ chủ. Luy ngã vô nhân mục. Hướng phong tê nhất thanh. Mãng thương Hoàng Hà khúc. Tháp băng thủy bạn lập. Ngọa tuyết trủng gian túc. Tuế mộ điền dã không. Hàn thảo bất mãn phúc. Khởi vô thị tuấn giả. Tẫn thị...

mộ giang ngâm
Tác giả: Bạch Cư Dị

Nhất đạo tàn dương phủ thủy trung. Bán giang sắt sắt bán giang hồng. Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ. Lộ tự trân châu nguyệt tự cung. Dịch Nghĩa. Một dải nắng chiều bao phủ mặt nước. Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi...

tảo thu độc dạ
Tác giả: Bạch Cư Dị

Tỉnh ngô lương diệp động Lân chử thu thanh phát Độc hướng thiềm hạ miên Giác lai bán sàng nguyệt Dịch Nghĩa Lá cây ngô đồng trên bờ giếng, lạnh lùng lay động Chày bên hàng xóm, vang lên tiếng thu Một mình ngủ dưới mái hiên...

thái địa hoàng giả
Tác giả: Bạch Cư Dị

Mạch tử xuân bất vũ. Hòa tổn thu tảo sương. Tuế án vô khẩu thực. Điền trung thái địa hoàng. Thái chi tương hà dụng? Trì dĩ dịch hầu lương. Lăng thần hạ sừ khứ. Bạc mộ bất doanh khuông. Huề lai chu môn gia. Mại dữ bạch diện...

thái hàng lộ
Tác giả: Bạch Cư Dị

Thái Hàng chi lộ năng tồi xa Nhược tỉ quân tâm thị thản đồ Vu Giáp chi thủy năng phúc chu Nhược tỉ quân tâm thị an lưu. Quân tâm hiếu ố khổ bất thường Hiếu sinh mao vũ,ố sinh sang Dữ quân kết phát vị ngũ tải Khởi kỳ Ngưu Nữ...

thái liên khúc
Tác giả: Bạch Cư Dị

Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung Dịch Thơ Hái Sen Bên Hồ Sóng lao xao lá xanh rờn Giữa rừng hoa chiếc thuyền con nhẹ nhàng Cúi...

thảo
Tác giả: Bạch Cư Dị

Ly ly nguyên thượng thảo. Nhất tuế nhất khô vinh. Dã hoả thiêu bất tận. Xuân phong xuy hựu sinh. Viễn phương xâm cổ đạo. Tình thuý tiếp hoang thành. Hựu tống Vương Tôn khứ. Thê thê mãn biệt tình. Dịch Nghĩa. Cỏ. Cỏ trên cánh...

thính biên hồng
Tác giả: Bạch Cư Dị

Kinh phong xuy khởi tái hồng quần. Bán nhập bình sa bán nhập vân. Vị vấn Chiêu Quân nguyệt hạ thính ? Hà như Tô Vũ tuyết trung văn ? Dịch Nghĩa. Nghe tiếng chim hồng nơi biên giới. Cơn gió dữ thổi bạt đàn chim hồng ngoài...

thu giang tống khách
Tác giả: Bạch Cư Dị

Thu hồng thứ đệ quá Ai viên triêu tịch văn Thị nhật cô chu khách Thử địa diệc ly quần Mông mông nhuận y vũ Mịch mịch mạo phàm vân Bất túy Tầm Dương tửu Yên ba sầu sát nhân Dịch Nghĩa Mùa thu, chim hồng lần lượt bay qua Vượn...

thu sơn
Tác giả: Bạch Cư Dị

Cửu bệnh khoáng tâm thưởng Kim triêu nhất đăng sơn Sơn thu vân vât lãnh Xứng ngã thanh luy nhan Bạch thạch ngạo khả chẩm Thanh la hành khả phan Ý trung như hữu đắc Tận nhật bất dục hoàn Nhân sinh vô kỷ hà Như ký thiên địa...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm