Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tác phẩm: Tổng số có 46 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tư phụ mi
Tác giả: Bạch Cư Dị

Xuân phong dao đãng tự đông lai Chiết tận anh đào trán tận mai Duy dư tư phụ sầu mi kết Vô hạn xuân phong xuy bất khai ! Dịch Thơ Cau Mày Phương đông xao xuyến gió xuân Anh đào rụng cánh đón mừng hoàng mai Sầu riêng thiếu...

tỳ bà hành
Tác giả: Bạch Cư Dị

Tầm dương giang đầu dạ tống khách. Phong diệp dịch hoa thu sắt sắt. Chủ nhân há mã khách tại thuyền. Cử tửu dục ẩm vô quản huyền. Túy bất thành hoan, thảm tương biệt. Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt. Hốt văn...

văn dạ châm
Tác giả: Bạch Cư Dị

Thuỳ gia tư phụ thu đảo bạch Nguyệt khổ phong thê châm thử bi Bát nguyệt cửu nguyệt chính trường dạ Thiên thanh vạn thanh vô liễu thì Ưng đáo thiên minh đầu tân bạch Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ti. Dịch Thơ Thu đến nhớ...

vấn hữu
Tác giả: Bạch Cư Dị

Chủng lan bất chủng ngãi. Lan sinh ngãi diệc sinh. Căn cai tương giao trưởng. Hành diệp tương phụ vinh. Hương hành dữ xú diệp. Nhật dạ câu trưởng đại. Sừ ngãi khủng thương lan. Khái lan chủng tư ngãi. Lan diệc vị năng...

vọng nguyệt hoài cảm
Tác giả: Bạch Cư Dị

Thời nạn niên hoang, thế nghiệp không, đệ huynh ky lữ các các tây đông. Điền viên liêu lạc can qua hậu. Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung. Điếu ảnh phân vi thiên lý nhạn, từ căn tán tác cửu thu bồng. Công khan minh nguyệt...

xuân đề hồ thượng
Tác giả: Bạch Cư Dị

Hồ thượng xuân lai tự họa đồ Loạn phong vi nhiễu thủy bình phô Tùng bài sơn diện thiên trùng thúy Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo Thanh la quần đái triển tân bồ Vi năng phao đắc Hàng Châu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm