Poem logo
Poem logo

không thể không yêu em (can’t help falling in love)

CAN’T HELP FALLING IN LOVE
by Bob Dylan

Wise men say, only fools rush in
But I can’t help falling in love with you
Shall I stay, will it be a sin
If I can’t help falling in love with you?

Like a river flows surely to the sea
Darling, so it goes, some things were meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can’t help falling in love with you.
****
*
KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU EM

Người khôn thường nói, kẻ ngu xông vào
Nhưng anh không thể không trao tình này
Đứng ngoài cuộc, anh sẽ là tội đồ
Nếu anh không thể trao em tình này?

Như dòng sông phải chảy về biển cả
Em yêu, đúng vậy thôi, mọi việc an bày
Hãy nắm tay, anh dâng em tất cả
Bởi anh không thể không trao tình này

Trần Đức Phổ dịch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm