Poem logo
Poem logo
Tác giả: Robert Frost
Tác phẩm: Tổng số có 4 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
con đường không đi
Tác giả: Trần Đức Phổ & Robert Frost

THE ROAD NOT TAKEN. By Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood. And looked down one as far as I could. To where it bent in the...

dừng ngựa bên rừng đêm tuyết đổ
Tác giả: Trần Đức Phổ & Robert Frost

DỪNG NGỰA BÊN RỪNG ĐÊM TUYẾT ĐỔ. . 1. DẪN. “Stopping by Woods on a Snowy Evening” của nhà thơ Mỹ, Robert Frost (1874 –1963) là một trong những bài thơ hay nhất của thế kỷ 20, nó được đông đảo công chúng yêu thích, được xếp...

một câu hỏi
Tác giả: Trần Đức Phổ & Robert Frost

A QUESTION. By Robert Frost. A voice said, Look me in the stars. And tell me truly, men of earth, if all the soul-and-body scars. Were not too much to pay for birth. *****. *. MỘT CÂU HỎI. Văng vẳng một giọng...

vàng ròng không ở lại
Tác giả: Trần Đức Phổ & Robert Frost

NOTHING GOLD CAN STAY. By Robert Frost (1874-1963). Nature’s first green is gold, her hardest hue to hold. Her early leaf’s a flower;. But only so an hour. Then leaf subsides to leaf. So Eden sank to grief, so dawn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm