Poem logo
Poem logo

cuộc cờ tàn

Pháo giặc trùng trùng rơi bốn hướng
Bên xanh ta thành quách hoang tàn
Cặp xe tuần đứt xích quay ngang
Đàn tốt qua sông chờ thí mạng
Tướng xuất khỏi thành ngay đầu trận
Vươn sĩ hở sườn bỏ mặc dân
Thương cặp mã sức cùng lực tận
Đứng bên sông nước mắt lưng tròng
Cuộc sắp tàn quan quân lố nhố
Chạy bỏ thành, đám tốt bơ vơ
Tượng tuần hà như xác đứng trơ
Phi pháo đã rời xa biên ải
Giặc nội ứng tụ đầy như kiến
Đòn biển người đỏ đặc bên sông
Trống thu quân khi xác đầy đồng
Tàn cuộc chiến như là ác mộng

nguyễn-thanh-khiết
(Để nhớ cuộc rút quân về Xuân-Lộc tháng 4-75)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm