Poem logo
Poem logo

.tiểu sử

Tác giả: Lưu Vũ Tích
Lưu Vũ Tích (772-842) Tên chữ là Mộng Đắc, người Bành Thành (nay là tỉnh Giang Tô) đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 9 làm giám sát ngự sử đời Đức Tông, thời Thuận Tôn cùng tham dự vào những chủ trương chính trị tiến bộ cùng Vương Thúc Vân, Liễu Tông Nguyên, sau Vương Thúc Văn bị bọn cường quyền gièm pha, ông cũng bị đổi thành Lãng Châu thứ sử .
Tác phẩm: Lưu Vũ Tích tập

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm