Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lưu Vũ Tích
Tác phẩm: Tổng số có 14 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
.tiểu sử
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Lưu Vũ Tích (772-842) Tên chữ là Mộng Đắc, người Bành Thành (nay là tỉnh Giang Tô) đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 9 làm giám sát ngự sử đời Đức Tông, thời Thuận Tôn cùng tham dự vào những chủ trương chính trị tiến bộ cùng...

ẩm tửu khán mẫu đơn
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Kim nhật hoa tiền ẩm. Cam tâm túy sổ bôi. Đản sầu hoa hữu ngữ :. Bất vị lão nhân khai. Dịch Nghĩa. Hôm nay uống rượu bên hoa. Vui lòng say sưa mấy chén. Chỉ e hoa sẽ nói :. Không phải nở cho người già. Dịch...

khuê oán từ
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Quan sơn chinh thú viễn. Khuê các biệt ly nan. Khổ chiến ưng tiều tuỵ. Hàn y bất yêu khoan. Dịch Nghĩa. Nỗi oán trong khuê phòng. Người đi lính ngoài biên ải xa xôi. Nỗi chia lìa nơi phòng khuê càng khốn đốn. Đánh nhau...

ô y hạng
Tác giả: Lưu Vũ Tích

烏衣巷. 朱雀橋邊野草花. 烏衣巷口夕陽斜. 舊時王謝堂前燕. 飛入尋常百姓家. Chu Tước kiều biên dã thảo hoa, ô Y hạng khẩu tịch dương tà. Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia. Dịch Nghĩa. Bên cầu Chu Tước (ở gần...

tái du huyền đô quán
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Bách mẫu đình trung bán thị đài. Đào hoa tịnh tận thái hoa khai. Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ. Tiền độ Lưu lang kim hựu lai. Dịch Nghĩa. Trăm mẫu đất trong đình nay một nửa đã bám đầy rêu. Hoa đào đã hết, hoa rau lại nở....

tây tái sơn hoài cổ
Tác giả: Lưu Vũ Tích

西塞山懷古. 王濬樓船下益州. 金陵王氣黯然收. 千尋鐵鎖沈江底. 一片降旛出石頭. 人世幾回傷往事. 山形依舊枕寒流. 從今四海為家日. 故壘蕭蕭蘆荻秋. Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu , kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu . Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để , nhất phiến hàng phan xuất...

thạch đầu thành
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Sơn vi cố quốc chu tao tại. Triều đả không thành tịch mịch hồi. Hoài thủy đông biên cựu thời nguyệt. Dạ thâm hoàn quá nữ tường lai. Dịch Nghĩa. Núi bao bọc thành cũ , vây kín chung quanh. Ngọn thủy triều đập vào...

thu phong dẫn
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Hà xứ thu phong chí ? Tiêu tiêu tống nhạn quần. Triêu lai nhập đình thụ. Cô khách tối tiên văn. Dịch Nghĩa. Bài hát gió thu. Gió thu từ nơi nào thổi đến ? Hiu hắt đưa đàn nhạn bay đi. Buổi sớm lùa vào cây trước...

thục tiên chủ miếu
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Thiên địa anh hùng khí , thiên thu thượng lẫm nhiên . Thế phân tam túc đỉnh , nghiệp phục ngũ châu tiền . Ðắc tướng năng khai quốc , sinh nhi bất tượng hiền . Thê lương Thục cố kỹ , lai vũ Ngụy cung tiền ....

tống linh triệt
Tác giả: Lưu Vũ Tích

Thanh thanh Trúc lâm tự. Yểu yểu chung thanh vãn. Hà lạp đới tà dưng. Thanh sơn độc quy viễn. Dịch Nghĩa. Tiễn đưa Linh Triệt. Chùa Trúc Lâm trong đám xanh xanh. Chuông chiều nghe văng vẳng. Vai mang chiếc nón lá nhuộm...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm