Poem logo
Poem logo

quang trung - đại anh hùng dân tộc

Tác giả: Tâm Thơ
Quang Trung danh tiếng vang lừng
Bắc Bình Vương đấng anh hùng nước Nam

Thời chiến loạn chinh nam dẹp bắc
Phút thanh bình tô sắc giang sơn
Đinh điền, quốc tự, võ văn
Vai choàng áo vải thân hành thi công

Trang hào kiệt ghi dòng quốc sử
Cùng bào ca sanh tử ra vào
Tiêm-La hai vạn quân thù
Chỉ trong khoảnh khắc dứt trừ thành tro

Lòng trung nghĩa cơ đồ dựng nghiệp
Sức bình sinh kinh khiếp lân bang
Bảo tôn Lê tộc Ngai vàng
Thế thời thôi cũng cho đành xưng vương

Lê Chiêu Thống tựa nương quân Bắc
Báo thù nhà ngõ đắc thân tâm
Ngờ đâu phải kế lược xâm
Hai mươi vạn sói ầm ầm hạ Nam

Tôn sĩ Nghị tướng Thanh tự kỷ
Dẫn đại quân trực chỉ An Nam
Bắc Ninh hạ Trại tam quân
Sắc thần khinh bạc vua Lê trực chầu

Bắc Bình Vương lên ngôi trị quốc
Hứa mùa xuân ăn tết Thăng Long
Đại quân hăm hở truy phong
Nghệ An ngừng nghỉ tăng quân mươi ngày

Lòng đã sẵn cơn say giết giặc
Trí đã minh vằng vặc mưu cao
Nào voi khỏe tướng anh hào
Đông Tây thủy bộ giáp bào tung bay

Bến Giản-Thủy Lê quân tan vỡ
Làng Hạ-Hồi giặc sợ xin hàng
Ngọc-Hồi đao súng so đàng
Ta đao giặc súng khải hoàn quân ta

Tưởng nhà Thanh, Hứa Hanh mất mạng
Gã Trương Long cùng bọn Thượng Thăng
Cả hai thất trận thân vong
Đống-Đa, Sầm Đống một lòng quyên sinh

Tôn sĩ Nghị hay tin khiếp mật
Sông Nhị-Hà cập cập băng sang
Vua Lê cầu viện không thành
Cùng hoàng thái hậu gia đình theo sau

Xuân chiến thắng quân ta hồ hởi
Thành Thăng Long mở hội vui chơi
Máu đào nay đã thôi rơi
Anh hùng dân tộc muôn nơi khắc lòng

Quang Trung tài đức vẹn tròn
Con dân nước Việt tâm đồng ghi ơn

Tâm Thơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm