Poem logo
Poem logo

hai bà trưng vương !

Tác giả: Tâm Thơ
Bao năm tổ quốc thăng trầm
Thân làm con Việt nguyện lòng sắt son.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Quyết tâm gìn giữ con Rồng cháu Tiên

Nghìn xưa vạn kiếp oai nghiêm
Nghìn sau hậu thế tri ân tôn thờ
Khí thiêng lồng lộng đến giờ
Anh linh nữ kiệt Hai Bà Trưng Vương

Năm băm-tư (34), sau Công Nguyên
Hán quân gian ác, nắm quyền ngược ngang
Thái Thú Tô Định tham tàn
Dân ta Giao Chỉ muôn vàn hận căm

Thi Sách quê đất Vĩnh Yên,
Là con Lạc Tướng Châu Diên phất cờ,
Mưu việc chống cự bấy giờ,
Tô Định bắt giết răn ngừa dân ta.

Rửa hận nước, báo thù nhà
Vợ ông Trưng Trắc phất cờ khởi binh
Cùng em Trưng Nhị xuất chinh
Người người nổi dậy, dân binh một lòng

Cỡi voi ra trận song song,
Quân Hán vỡ mật, chạy không ngoái đầu
Tô Định trốn thoát về Tàu,
Sáu-mươi-lăm (65) ải địa đầu hạ xong

Phá tan đô hộ bất công
Giao Chỉ sạch bóng Hán quân tham tàn
Năm bốn-mươi (40), sau Công Nguyên
Hai Bà lên nắm chính quyền xưng vương (40- 43)

Đóng Đô tại đất Mê Linh
Trưng Vương hiệu chính quên mình vì dân
Bốn mùa thấp thoáng qua nhanh
Danh tướng Đông Hán xua quân báo thù

Mã Viện tay nắm soái phù
Xua quân nam tiến mong trừ Trưng Vương
Máu loang xương chất sa trường
Hai đằng nghênh chiến loạn đường giáo thương

Nhờ lòng quân sĩ quật cường
Hai Bà thắng trận bao lần vinh quang
Về sau thế yếu, ít quân
Hai Bà lui bước rời xa đô thành

Hai năm cầm cự đi nhanh
Hai Bà thất thế, thu về dưỡng quân
Một lần giặc bủa vây gần
Hai Bà đã chọn trầm mình Hát Giang

Ngày nay ở tại hai làng
Hát Môn thứ nhất thuộc vùng Sơn Tây
Thứ nhì tên là Đồng Nhân,
Ráp ranh Hà Nội còn nguyên đền thờ

Ba năm khởi nghiệp dựng cờ
Gương vàng thiên cổ muôn đời lưu danh

Tâm Thơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm