Poem logo
Poem logo

10. lê gia tông (1672-1675)

Tác giả: Sĩ Đoan
Niên hiệu:
+ Dương Đức ( 1672- 1673)
+ Đức Nghiệp ( 1674-1675)

Đánh nhau lần 7:

Năm nhâm tý, Tạc mong thôn tính (1)
Rước Gia Tông vào bắc Bố Chính
Mang đại quân nhất bình họ Nguyễn
Cử Trịnh Căn- Nguyên Súy- thủy quân
Còn bộ binh- Lê Hiến- Thống suất
Cùng ra sức thu hồi đất đai.

Chúa Hiền hay sai em Nguyễn Hiệp
Hợp quân cùng Hữu Dật, Mỹ Đức
Tổ chức nơi hiểm yếu vững vàng
Chúa theo sau nhịp nhàng cứu ứng.

Trịnh hung hăng muốn bứng Trấn Ninh
Đôi ba phen ngỡ bình thành lũy
Gặp Hữu Dật bền bỉ kiên trung
Cùng ba quân chung vai gìn giữ.
Trịnh chẳng kham thành thử lui về
Đóng Bố Chính nảo nề nghĩ kế
Đến tháng chạp khí thế lụi dần
Bở Trịnh Căn lần lần trở bệnh
Lệnh Lê Hiến giữ thành Nghệ An,
Lê Sĩ Triệt trấn ngang Hà Trung
Dùng Linh Giang giới hạn phân đôi
Về Thăng Long nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
………………………………………….

LỜI BÌNH

Bốn mươi lăm năm động can qua
Bảy lần đánh- oán ca dân chúng
Hại nước nhà rẻ rúng tình thâm
Đoạt danh vị lương tâm héo úa
Ép vua Lê lệ ứa nhạt nhòa!
Triều thần đâu để sầu muôn thuở!
Nhỡ ngoại bang xuất thủ bất ngờ
Sao giữ vững ngọn cờ chính nghĩa?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm