Poem logo
Poem logo

khóc

Rung rung kho´c que mi`nh nga?p ma?n
Do`ng tha´p muo`i na´ng ha?n trong mua
Nho´ nga`y xua song sau la´m ca´
Chim tren do`ng na´ ba´n so´m trua
Con duo`ng que mo?t thuo? vui du`a
Doi chan tra`n giu~a do`ng thom lu´a
Nga`y xua oi nhu~ng mu`a ga?t ha´i
Nay da`u ro`i cay tra´i que huong

Oi thuong la´m que mi`nh nga?p ma?n
Da´ng trong lo`ng chua cha´t da`u moi
Que huong oi la`m gi` nen to?i
Ha?n ha´n cu`ng nga?p ma?n song doi
Dem mo tha´y bu?t ve` chi? lo´i
Lo~i nga`y xua nay to?i dan mi`nh
Gia?c ben ngoa`i ta chua thu´c ti?nh
Gia?c trong nha` nu~a ti?nh nu~a mo

Con song ca´i vo be´n vo bo`
La` nguo`n so´ng nghi`n nam muon thuo?
Gia?c ben ngoa`i sao no~ ngan di
Da?p thu?y die?n co´ gi` cay da´ng
Nga`y na´ng ha?n ngan nuo´c bu` mua
Khi mua ve` xa? tra`n tha´c lu~
Cuo´n troi di tru` phu´ phu` sa
Da~ ba?c ma`u vu`ng da´t que ta

Nho´ cay duo´c mo?t thuo? ru`ng gia`
Nhu doi tay nang do`ng bie?n ca?
Nuo´c ma?n ve` duo´c ho´a ngo?t thom
Ma` sao no~ cha?t duo´c nuoi tom
De? bay gio` nuo´c ma?n ma´t cay
Cu~ng lo`ng tham chua chi`m ta?n da´y

Da?ng Hoa`ng Vu~ (11/3/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm