Poem logo
Poem logo

có một nhà thơ tâm sáng hiền

Tác giả: Trần Minh Hiền
Cám ơn nhà thơ trẻ tuổi TMH,

VHo xin đáp lễ họa lại như sau:

Có Một Nhà Thơ Tâm Sáng Hiền
(Họa thơ và riêng tặng thi sĩ Trần Minh Hiền)

Tri thức hiền trong tựa Ngũ Hồ

Như tầm rút ruột nhả tơ tô.

Văn chương nối nghiệp bao hiền sĩ

Triết học theo chân các cụ đồ.

Nhẫn nhục trên hành trình dịu vợi

Kiên trì giữa sạn đạo cằn khô.

Trần gian huyễn mộng đời hư ảo

Vượt khỏi bờ sinh tử, hữu vô.

Vinh Hồ

Orlando ngày 25 tháng 10 năm 2016
CÓ NGƯỜI THI SĨ HIỆU VINH HỒ
(Kính tặng thi sĩ Vinh Hồ)
Có người thi sĩ hiệu Vinh Hồ
Cần mẫn dâng đời để điểm tô
Suốt kiếp làm thơ ươm nhịp sống
Một thời cầm súng giữ cơ đồ
Trông nom trang blog luôn tươi mát
Chăm sóc khu vườn chẳng cạn khô
Tìm kiếm ngôn từ cho ý mới
Lắng lòng im lặng với hư vô
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 10 năm 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm