Poem logo
Poem logo

ai nhìn thấy gió

Tác giả: Trần Đức Phổ
Có ai nhìn thấy gió không?
Cả tôi và bạn đều không thấy rồi!
Nhưng khi gió thoảng qua nơi
Cành cây. Khóm lá bồi hồi rung rinh.

Ai nhìn thấy gió chăng mình?
Cả tôi và bạn chẳng nhìn thấy đâu!
Nhưng khi chòm lá lao xao
Nghiêng nghiêng như thể cúi đầu, gió qua!

Le Tran (Trần Đức Phổ) dijch.
____________

Nguyên Tác:

Who Has Seen the Wind

Who has seen the wind?
Neither I nor you:
But when the leaves hang trembling,
The wind is passing through.

Who has seen the wind?
Neither you nor I:
But when the leaves bow down their heads,
The wind is passing by.

Christina Rossetti

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm