Poem logo
Poem logo

lộng

Tác giả: Hồng Dương
Lộng nhỏ lộng to bọn cẩu quan
Lộng hành càn rở cả dương gian
Lộng ngôn bát nháo sao hung bạo
Lộng để gian tà hút máu dân
Lộng chức lộng tiền nhiều lắm thể
Lộng che lộng đậy cả thôn làng
Lộng quyền tác nghiệp hà điên loạn
Lộng lẫy xe sang mặt phưỡn tràn

Lộng phái lộng bè lộng cả đàn
Lộng buồm no gió ngược xuôi ngàn
Lộng ngày táo tợn thêm trăm mối
Lộng sức khôn cùng khổ thế nhân
Lộng tạp nham đời che đậy mắt
Lộng tâm vô đạo khổ gian trần
Lộng đêm cướp trộm bán mua chức
Lộng bạc xoay thời nịnh lộng quan...

Họa thơ Cư-Nguyễn.19.01.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm