Poem logo
Poem logo

đâu rồi chùa xưa(?)

Tác giả: Vũ Đình Phận
Muốn đi lễ Phật cầu an
Chùa xa cách trở đò̀ giang ngại ngần...
Bể dâu con tạo xoay vần
Lênh đênh chìm nổi phù vân sự đời.
Chỉ còn ngập lá vàng rơi
Chùa xưa ai phá bỏ rồi... vì đâu?
Đâu còn mái ngói rêu nâu
Lưỡng long chầu nguyệt phủ mầu tà dương

Dỡ chùa lấy gạch xây trường
Cửa thiền trải lắm vô thường đa đoan
Sân si trong cõi trần hoàn
Vô minh tạo nghiệp trái oan lần lần

Chuông chùa ai thỉnh khúc ngân
Tiền oan túc trái đâu gần đâu xa?

Vũ Phận
1/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm