Poem logo
Poem logo

một thuở vui bưồn

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THUỞ VUI BUỒN
Bài thơ dựa vào các từ Hỉ( Vui) ,Nộ( Buồn) ,Ái(Yêu) ,Ố( khổ), Ai( Bi thương), Lạc( Khoái)
Vui trong màu mắt em cười
Vui say li rượu ai mời với ai?
Vui khi hôn gió , đùa mây
Vui ngày tháng mộng dang tay gọi chào

Buồn lòng sáo nhỏ bay cao
Buồn cho một thuở trăng sao vắng tình
Buồn khi bướm bỏ hoa trinh
Buồn câu nhân nghĩa giữa mình với ta

Yêu ai ru khúc đậm đà?
Yêu ai chẳng ngại đường xa đường gần?
Yêu em một thoáng bâng khuâng
Yêu em nắng sớm ngoài sân tròn đều

Khổ chưa chẳng gởi lời yêu
Khổ khi con dế gáy chiều cỏ đau
Khổ thân sóng vỗ bạc đầu
Khổ thay sông chẳng bắc cầu để qua

Bi thương bóng ngã chiều tà
Bi thương ai khóc lệ sa mấy hàng ?
Bi thương tay xách nách mang
Bi thương tiếng nghé xa đàn từ lâu

Khoái nhau đeo nợ trầu cau
Khoái nhau ai thả mồi câu sớm chiều?
Khoái nhau bìm bịp kêu kêu
Khoái nhau con nước rong rêu thuở nào?
Ngày 9/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm