Poem logo
Poem logo

họa thi (bài họa) (vật lộn...(bài xướng))

HỌA THI (Bài họa)
Sáng tác thơ đường cảm hứng thi
Vần gieo bỏ gượng chớ cầu kỳ
Phong yêu điệp điệu xen đôi lúc
Lạc vận bình đầu tránh mọi khi
Kiếm ý nồng câu xem phải luận
Tìm từ thắm chữ đọc cần suy
Âm nhòe giữ luật tròn niêm khó
Thất đối tay nghề xướng họa chi
14-09-2017
JB.Nguyễn Hùng

VẬT LỘN...(Bài xướng)
Lâu nay vật lộn với Đường thi
Lỗi gặp bao nhiêu khó cực kỳ
Hạc tất đôi khi hay mắc phải
Phong yêu lỗi bị rất thường khi
Bằng bằng trắc trắc còn niêm luật
Bất biến... một ba... rất khó suy
Ngũ độ thanh gay go lắm lắm
Còn thì cặp đối khó chi chi
Lê Bá Thịnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm