Poem logo
Poem logo

không đánh mà thắng..

KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG

Cuộc cờ
Nếu chỉ bày quân ra, chưa đánh
Dẫu to mồm dạng miệng
Hù dọa ngoa ngôn lớn tiếng..
Bất quá chỉ mới là huề
Chẳng thể nói bên thua bên thắng.
...
Kẻ thù ngàn đời đang thắng.
Thắng bằng cách
Không đánh mà thắng
Thâm độc!
Lừa mị dành cho kẻ u mê
Tiền cho tham lam
Gái cho dê xồm
(vợ quê mùa nhăn nhúm)
Quyền cho kẻ hám..
Thích chúng cho
Ham chúng thí
Quyền của những miệng nhồm nhoàm cười lỏn lẻn
Thứ quyền của hạng tay sai đứa ở
Quyền khoác mặc com lê (gớm chớ..)

Ôi con người
Sao lắm kẻ tham lam lú mụ
Lại u mê óc rỗng ..bằng bia..
Nhưng thủ đoạn ba que thì đầy mình
Tầm chỉ đủ bản thân
Lấy đâu ra rộng lớn..

Phương bắc ơi ngàn năm rồi
Mi đánh không thắng ta
Không đánh thì lại thắng.
Mi thật tởm
Mi thắng
Bởi trong ta
Đang quá nhiều kẻ tởm..
Không chiến tranh mà thắng
Chính là mi thực hiện mưu đồ
Diễn Biến Hòa Bình
Thâm hiểm quá mi ơi.
Vàng ơi, tiền đồ ơi.
Con hoang ơi
Giẻ rách.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm