Poem logo
Poem logo

người quên kỷ niệm

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NGƯỜI QUÊN KỶ NIỆM
(Thuận nghịch độc-Ngũ độ thanh)

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Ve vuốt thuở chờ trăng lạnh ngõ
Nhớ nhung lần rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Se sắt mãi hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Đọc ngược:

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Thay đổi ý lời quên bữa hẹn
Bỏ buông tình nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Say huyễn ảo tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.
*****
(Chuyển từ TNĐ của hai bài thuận và nghịch thành hai bài đường luật chính thống theo thể nđt . Gồm 6 thanh thủ và 5 thanh vận)
*****
Bài thuận :
Nđt- ltvt-ntvv

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Thuở vuốt ve chờ trăng lạnh ngõ
Lần nhung nhớ rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Mãi sắt se hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Bài nghịch :
(Nđt-ltvt-ntvv)

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Ý đổi thay lời quên bữa hẹn
Tình buông bỏ nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Ảo huyễn say tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.

Lê Cảnh Tiến 25/04/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm