Poem logo
Poem logo

có tâm được phước

Tác giả: HOANGHAI
.     CÓ TÂM ĐƯỢC PHƯỚC

Khi lòng Giác ngộ tu hành
Thiện tâm thiện ý, hiền lành thẳng ngay
Nhân từ mở rộng vòng tay
Số phận cũng sẽ, đổi thay đẹp đời.

Đức năng thấu động Phật trời
Chân tu vững bước, sáng ngời tương lai
Tâm thành hành thiện miệt mài
Hồng ân soi sáng, phước tài bền lâu.

Ngại chi một cuộc bể dâu
Sống có tâm đức, buồn sầu tiêu tan
Muôn sự trên chốn trần gian
Nhân nào quả nấy, hợp tan lẽ thường.

Thiện lành Trời Phật yêu thương
Độ trì dẫn dắt, chỉ đường tiến thân
Gội sạch bụi bẩn hồng trần
Sám hối tu sửa, dần dần thảnh thơi.

Ngẫm suy vạn sự trên đời
Có gieo có gặt, luật trời công minh
Dù là người nhục hay vinh
Có tâm có đức, phước sinh độ đời !

                  19.11.2021
                HOANGHAI

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm