Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bùi Thanh Kiên
Tác phẩm: Tổng số có 11 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đề tựa
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

(4554 câu thể Lục Bát, gồm Phần Mở Đầu- 7 Hồi- Phần Kết Thúc). Ngẫu Hứng. Đề Tựa "Đồi Mai Vùi Kiếm". (Thân ái tặng đám bạn bè xa vắng). Miên man con sóng vỗ bờ. Đất cay lửa hạ trăng mờ thềm rêu. Tay buồn gom...

đồi mai vùi kiếm (1)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

Hồi Thứ Nhứt. Trường An thất thủ, Huyên Tôn tới Cẩm Thành. Đồng Quan sa cơ, anh hùng lâm mạt lộ. 1A) LOẠN AN LỘC SƠN. Trung Nguyên sóng gió tơi bời. Sông khô núi sụp đổi dời phù vân. Tôi loàn con giặc Lộc...

đồi mai vùi kiếm (2)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

HỒI THỨ HAI. Nương cửa Phật - Châu Thông làu trận pháp. Cản quân Yên – Giác Hải chịu tai ương. 2A- Nương Bóng Cửa Thiền. Gót qua dặm nứa truông bương. Nhành khô mưa ái cỏ lan lối sầu. Chùa xưa nom rõ trên cao...

đồi mai vùi kiếm (2a)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

2E- Về Chùa Lập Thế Trận. Vực sâu dốc vịnh mải mê. Rách hông giày cũ chơn tê tái chồn. Ô mây rũ bức hoàng hôn. Khói vờn lũng xám sơn thôn nắng tà. Sắc phai lá lục cây già. Xóm xa leo lét trổ hoa đèn vàng. Chùa xưa...

đồi mai vùi kiếm (3)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

Hồi Thứ Ba. Đất Thạnh Hòa, tơ đàn vầy nghĩa nặng. Đồi Huỳnh Mai, thơ phú kết tình sâu. 3A- CUNG CẦM HUYỀN DIỆU. Rừng xanh, nắng nhuộm đầu cây. Lâm râm bóng đổ loang đầy lối qua. Chim chuyền ríu rít ríu ra. Ánh...

đồi mai vùi kiếm (4)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

HỒI THỨ TƯ. Hợp bạn Lứa, Tòng Quân Bình Nam Ngạn. Thất Nghiệp Thành, Bãi Chiến Thủ Lạc Dương. 4A- TIỄN ĐƯA. Trà thơm môi, ngắm bông đào. Mưa phùn se lạnh, chớm vào tiết Xuân. Cành đơm nụ búp ngại ngần. Đồi pha...

đồi mai vùi kiếm (5)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

HỒI THỨ NĂM. Dưng biểu chương, tấn cử Châu Thông. Thắng Nghiệp Thành, trùng phùng mai trước. 5A-QUÁCH TỬ NGHI ĐỀ CỬ CHÂU THÔNG. Phiên chầu tới lệ đầu Xuân, tử Nghi dưng sớ điều trần điện loan. “ Kế khơi nước...

đồi mai vùi kiếm (6)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

HỒI THỨ SÁU. Cử Binh Hùng, Châu Ngươn Nhung Dẹp Loạn. Lâm Bước Cùng, Sử Triều Nghĩa Thiệt Thân. 6A- BÀI BIỂU XUẤT SƯ. Bóng câu thấm thoát qua mành. Gặp tuần đại lễ, tễ khanh ứng hầu. Châu Thông quì giữa sân chầu...

đồi mai vùi kiếm (7)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

HỒI THỨ BẢY. Ngoài Châu Quận, Mừng Dân Lạc Nghiệp. Giữa Triều Đình, Treo Ấn Từ Quan. 7A - TẾ CÁO TRỜI ĐẤT. Nấu gươm đúc cuốc trồng dâu. Vác cày dòng nghé dẫn trâu ra đồng. Nắng đào sương ấm trời trong. Reo vui...

đồi mai vùi kiếm (phần kết thúc)
Tác giả: Bùi Thanh Kiên

PHẦN KẾT THÚC. Cõi trăm năm giấc trần hoàn. Dại khôn cũng đám đất vàng chon von. Chết đi, hồn mất hay còn ? Bước thời gian lạnh, lối mòn gò hoang. Mày râu nặng nợ sa tràng, trời nghiêng thước kiếm, biển loang máu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm