Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Tác phẩm: Tổng số có 27 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hãy sống như bậc trí
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy sống như Bậc Trí, luôn tràn đầy hoan-hỷ. Để thường giúp muôn lòai. Luôn sống tròn thiện mỹ. . Hãy sống thật tươi mát, cho đời luôn an lạc. Vì bạn là Hiện thân. Của Nguồn sống vô tác. . Hãy sống thật thỏai mái. Và...

khi người thân lâm chung
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Khi người thân lâm chung, đừng nên quá hãi hùng. Hãy bình tâm niệm Phật, giúp người thân đến cùng. . Sống, chết là thường tình, không chi để hoảng kinh. Đừng khóc la, luyến tiếc, làm khổ người thân mình. . Vì tiếng...

mong manh như áng mây
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Mong manh như áng mây, tạm hiện hữu cõi này. Để thường giúp muôn lòai. Sống an vui đêm ngày. . Nhẫn nhục rồi cũng qua. Bao thử thách, phong ba. Để ngày thêm hiểu biết. Và sống cùng Chân Ngã. . Chân Ngã luôn...

muôn pháp đều phương tiện
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Muôn pháp đều phương tiện. Giúp thấy rõ lẽ huyền. Và giúp muôn lòai mau. Trở về cõi chân nguyên. . Muôn lòai hổ trợ nhau. Giúp nhau hiểu rõ Đạo. Vì Đạo là Nguồn sống. Muôn thuở vẫn nhiệm mầu. . Nhờ viễn ly tất...

nguyện để tâm ung dung
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện để tâm ung dung, thường sống tròn thủy chung. Với bao nguyện xuất thế. Dù trãi bao bão bùng. . Nguyện để tâm sáng suốt. Hầu thoát bao trói buộc. Và thường xem muôn loài. Như thân bằng quyến thuộc. . Nguyện để tâm...

nguyện như là hoa sen
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện như là hoa sen. Muôn thuở vẫn vươn lên. Để thường giúp muôn lòai. Luôn sống tròn rộng thênh. . Nguyện như là hoa mai. Muôn thuở vẫn tự tại. Để thường giúp muôn lòai. Luôn sống tròn vô ngại. . Nguyện như là hoa cúc...

nguyện sống tròn an định
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện sống tròn an định. Trong Nguồn sống tịnh minh. Để thường giúp muôn loài. Luôn sống tròn an bình. . An định trong Tánh Giác. Để sống tròn tươi mát. Và thường giúp muôn loài. Luôn sống tròn an lạc. . An định trong...

nguyện sống tròn vô tham
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện sống tròn vô tham. Vì muôn pháp giả tạm. Nên không có việc chi. Để mà phải đắm tham. . Nguyện sống tròn vô sân. Và thường hành hạnh nhẫn. Để thường sống an vui. Và trọn vẹn tinh tấn. . Nguyện sống tròn...

nguyện thường giúp chúng sanh
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện thường giúp chúng sanh. Luôn sống tròn cao thanh. Và trọn vẹn tươi mát. Như mây giữa trời xanh. . Tịnh nên thường thanh thản, nguyệt như vầng trăng sáng, vân muôn thuở nhẹ nhàng, giúp muôn lòai bình an. ...

niệm phật rất thù thắng
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Niệm Phật rất thù thắng. Vì giúp sống vinh thăng, thoát tội nặng sinh tử. Và hạnh-phúc mãi tăng. . Niệm Phật được về Trời, cõi nhẹ nhàng, thảnh thơi. Để tiếp tục tu tập. Nên đời khá tuyệt vời. . Niệm Phật được thọ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm