Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Tác phẩm: Tổng số có 27 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tịnh tâm giúp tươi mát
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Tịnh tâm giúp tươi mát. Nguyệt quang đem an lạc. Vân muôn thuở tuyệt vời. Thường theo gương Bồ Tát. . Nguyệt quang là ánh sáng. Đầy tình thương dịu dàng. Thường giúp cho muôn lòai. Luôn vui sống nhẹ nhàng. . Nhật quang...

tịnh tâm là hỷ xả
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Tịnh tâm là hỷ xả, là buông bỏ tất cả. Để thường sống an vui. Và trọn vẹn bao la. . Tịnh tâm là buông bỏ. Tất cả mọi âu lo. Để thường sống trọn vẹn. Tuyệt vời như là gió. . Tịnh tâm trong vô niệm. Để luôn sống tỉnh...

vượt thóat bao thử thách
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Vượt thóat bao thử thách, trí vững như tùng bách. Để muôn thuở an vui. Và trọn vẹn trong sạch. . Vượt thóat bao ưu phiền. Là vui sống thần tiên. Và trọn vẹn tươi mát. Trong Nguồn sống thiêng liêng. . Nguyện vượt thóat...

xin hãy thường an vui
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Xin hãy thường an vui. Và tinh tấn, không lùi. Để thường mãi vượt thóat. Biết bao nỗi ngậm ngùi. . Xin hãy luôn bình tâm. Và sống tròn tươi thắm. Để thường giúp muôn lòai. Vượt thóat bao mê lầm. . Chúc Người luôn vui...

xin hãy xót thương bao trẻ mồ côi
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Xin hãy xót thương bao trẻ mồ côi, áo quần thưởng rách và lôi thôi. Bởi vì không còn có cha mẹ. Nên đành phải sống kiếp đơn côi. . Đơn côi, thật khổ lắm ai ơi, nào biết nương ai, chỉ Phật Trời. Phật Trời che chở thân...

xin nguyện là mây lành
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Xin nguyện là mây lành. Thường che chở chúng sanh. Để thường giúp muôn loài. Vui sống tròn cao thanh. . Bồ Tát như là mây. Thường bay khắp đó đây. Để giúp cho muôn loài. Sống an vui đêm ngày. . Nước như là Chân...

xuân di lặc tuyệt vời
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Xuân Di Lặc tuyệt vời. Thường hiện hữu khắp nơi. Để luôn giúp muôn loài. Vui sống tròn thảnh thơi. . Xuân là Nguồn hoan-hỷ. Vì Xuân luôn từ bi. Và thường giúp muôn loài. Luôn sống tròn thiện mỹ. . Xuân là Nguồn...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm