Poem logo
Poem logo

nguyện như là hoa sen

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Nguyện như là hoa sen
muôn thuở vẫn vươn lên
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn rộng thênh.

Nguyện như là hoa mai
muôn thuở vẫn tự tại
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn vô ngại.

Nguyện như là hoa cúc
muôn thuở vẫn tri túc
để thường giúp muôn lòai
sống tuyệt vời như Bụt (Buddha).

Nguyện bao công đức lành
thường giúp bao chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
trong Nguồn sống cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm