Poem logo
Poem logo

mong manh như áng mây

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Mong manh như áng mây,
tạm hiện hữu cõi này
để thường giúp muôn lòai
sống an vui đêm ngày.

Nhẫn nhục rồi cũng qua
bao thử thách, phong ba
để ngày thêm hiểu biết
và sống cùng Chân Ngã.

Chân Ngã luôn thanh tịnh
tuyệt vời như sen xinh
nên thường giúp muôn lòai
vượt thóat bao điêu linh.

Chân Ngã luôn tươi mát
và tràn đầy an lạc
nên thường giúp muôn lòai
như Chư vị Bồ Tát.

Nguyện thường luôn hỷ xả
để sống cùng Chân Ngã
và thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn bao la.

Nguyện kiên trì, tinh tấn
để sống tròn minh mẫn
và thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn thật chân.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm