Poem logo
Poem logo

tịnh tâm giúp tươi mát

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Tịnh tâm giúp tươi mát
Nguyệt quang đem an lạc
Vân muôn thuở tuyệt vời
thường theo gương Bồ Tát.

Nguyệt quang là ánh sáng
đầy tình thương dịu dàng
thường giúp cho muôn lòai
luôn vui sống nhẹ nhàng.

Nhật quang là ánh sáng
của trí huệ vẹn tòan
thường giúp cho muôn lòai
sống hiểu biết, hiền ngoan.

Diệu tâm thường nghe hiểu
Âm thanh thật vi diệu,
Pháp Âm của Chư Phật
nên thường an lạc nhiều.

Nguyện thường khéo tự chủ
để sống tròn vô ưu
và trọn vẹn tươi mát
như trăng sáng mùa Thu.

Nguyện thường khéo tự độ
để sống tròn giác ngộ
và thường giúp muôn lòai
vượt thóat bao đau khổ.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát,
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm