Poem logo
Poem logo

có phải tình yêu vừa thoáng qua

Tác giả: Cát Biển
Ánh nắng mai nhẹ hôn viền mắt
Nghe mùa đông lác đác mạch tim
Dáo dác theo chân bầy kiến đi tìm
Có phải tình yêu vừa chợt thoáng?

Nồng da thịt tay người vụng dại
Còn môi nghiêng cánh nhuỵ đơm hoa
Hương vật vã ấm nồng chăn vải
Có phải tình yêu chợt thoáng qua?

Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là lá trút muà thu
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là đêm hoang trú ngụ?

Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là sóng nhẹ bờ sông
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay vì cây khô thèm nụ tình?

(Còn thắm đỏ những mong và ước
Tàn theo tơ những sợi khói tình)

Có phải tình yêu chợt thoáng qua
Hay chỉ là gió thoảng mong manh?

Cát Biển

Translated by Binh Nhung

IS THAT LOVE FLEETING BY?

The morning sun highlights your eyes,
And winter adds touches to your heart's paths.
Searching along the traces of ants,
Is that love making an appearance?

The passion of the embrace, although inexpert
A kiss of the fresh bloom
The fragrance remaining after the intimacy
Are those glimpses of love?

Is that love hovering over us
Or only a blow of autumn leaves,
Is that love encircling us
Or a resting place during a wild night?

Is that love fleeting by
Or only waves rippling at the riverbank?
Is that love knocking at the door
Or dry wood yearning for new blood?

The wants and wishes are so fervent,
Smokes of past loves are evanescent.
Is that love fleeting by
Or only the sound of a light breeze?

Bình Nhung
03/21/03

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm