Poem logo
Poem logo

xích bích hoài cổ

Tác giả: Đỗ Mục
Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu Tự tương ma tẩy nhận tiền triều Đông phong bất dữ Chu Lang tiện Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều Dịch Nghĩa Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khóa chặt hai nàng Kiều Chú thích: Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc . Đời chiến quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hỏa công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo . Nhị Kiều: tức Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ của Chu Du . Khi Khổng Minh khích Chu Du đánh Tào Tháo, có nói rằng: "Tào Tháo thường nói xây đài Đồng Tước để khi chiếm được Đông Ngô, sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều về ở đây để mua vui lúc tuổi già.'' Nền cũ của đài Đồng Tước nay còn ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam Dịch Thơ Xích Bích Hoài Cổ Cát vùi lưỡi kích còn trơ, Rũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng Gió đông ví phụ Chu Lang Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều Bản dịch:Tương Như ------------------------------- Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ, Rửa xem nhận biết triều xưa rõ ràng. Gió Đông không giúp Chu Lang, Khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều. Bản dịch: Trần Trọng San

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm