Poem logo
Poem logo

sống đời phụng sự

Tác giả: Mặc Giang
An Cư Kiết Hạ đạo trường
Trên thời tạ lễ Pháp Vương
Dưới thời từ bi tế độ
Tinh nghiêm giới đức đường đường

Mùa Hạ ba tháng An Cư
Nhận chân hai chữ hữu dư
Pháp thân thường hằng an trụ
Không ngoài thuật ngữ Tâm Như

Tăng Ni, Phật tử đồng câu
Ngày đêm sáu khắc nguyện cầu
Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
Tam Thừa, Nhi Đế minh châu

Đạo Phật là Đạo Từ Bi
Thiêng liêng bất khả tư nghì
Xa rời điên đảo vọng tưởng
Tự mình thắp đuốc mà đi

Tịnh Độ, Phàm Thánh đồng cư
Nói thật, đừng nói cái hư
Im lặng, nói năng, như pháp
Chỉ còn có một chữ Như

Như tâm, như ý, như thường
Pháp âm, pháp vũ, pháp vương
Như tướng, như thể, như dụng
Có chi hỏi lối tìm đường

Đã về an trụ nhà xưa
Pháp luân vận chuyển Ba Thừa
Dung thông chơn đế tục đế
Lung linh mạng mạch Tào Khê

An Cư, gieo rắc Đạo Vàng
Kiết Hạ, hạnh nguyện cưu mang
Nguyện sống cuộc đời phụng sự
Đạo tình đạo vị chứa chan

An Cư, gieo rắc Đạo Mầu
Kiết Hạ, hạnh nguyện thâm sâu
Mạnh bước lên đường cứu độ
Khắp cùng bốn biển năm châu.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm