Poem logo
Poem logo

hiếu hạnh đạo phật

Tác giả: Mặc Giang
Hiếu đạo thường tình trong thế gian
Mong sao cha mẹ được bình an
Dưới hòa trên thuận và êm ấm
Đủ mặc đủ ăn sống nhẹ nhàng

Hiếu đạo thường tình của thế nhân
Mong sao cha mẹ sống dư phần
Giàu sang phú quý nhiều duyên phước
Để lại đời sau cho cháu con

Nhân tâm hiếu đạo của con người
Hạnh phúc, sang giàu, đẹp tốt tươi
Sung túc, dư thừa, và thọ hưởng
Phì gia, vinh thế, phải hơn đời

Mẹ Cha đắc thọ sống miên trường
Con cháu đầy đàng cùng vấn vương
Tráo đấu, lường đong, đãi phú quý
Hiền lương, thiện ác, ít cân lường

Suốt đời tận tụy kiếp nhân sinh
Địa vị, quyền uy với lợi danh
Tranh đoạt, gian tham và cố thủ
Thời gian đâu nữa nói hư vinh

Mấy chốc thoi đưa đã yếu già
Đó là chưa kể bịnh tình đa
Nghĩa trang đã lắm mồ hoang lạnh
Còn lấn chen nhau, cãi, khóc, la

Phật rằng, như thế mới thường tình
Lục đạo, tam đồ lụy chúng sinh
Nước mắt nhiều hơn bốn biển lớn
Lộn nhào trong bóng dáng vô minh

Phật rằng, ta tạm mấy lời khen
Cháu thảo con hiền khá đáp đền
Đã hết cuộc đời bên quán trọ
Nhà xưa không biết cho nên quên

Chư Thiên tuổi thọ thật không lường
Thụ hưởng dư thừa rớt vải vương
Phước cạn, đức khô, còn đọa xuống
Huống chi nhân thế lắm tai ương

Đạo Hiếu cao siêu, Phật tỏ bày
Lắng nghe cho kỹ, kể từ nay
Hành trì cẩn mật và truyền lại
Kim cổ dung thông không đổi thay

Đạo Hiếu Thế Tôn thì khác nhiều
Sống thời tu tập, chết tiêu diêu
Không sa tro bụi căn nhà lửa
Hát khúc vô sanh đỉnh nguyên siêu

Đạo Hiếu Như Lai, Phật dạy rằng
Quá thời Cha Mẹ được siêu thăng
Sống thời làm phước bồi tâm đức
Tam thế nhàn cư mới vĩnh hằng

Đạo Hiếu của ta vô thượng thừa
Ba đường sáu nẻo cứ ra vô
Chúng sanh tất cả đều con một
Đưa đến Niết Bàn, khá biết chưa

Đó là Hiếu Hạnh tuyệt trần gian
Thánh đức từ bi của Đạo Vàng
Vạn loại sinh linh đều tế độ
Liên hoa chín phẩm tọa an ban.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm