Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tôn tịnh chiến kế( xướng hoạ đường thi)

E-Tịnh chiến kế

KẾ THỨ 25 THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ( Trộm Rường Thay Cột)
Đổi chủ thay ngôi kế thật hay.
Chuyên xưa kể lại đã phơi bày.
Tây Thi phục Quốc lòng không đổi.
Phạm Lãi trung thành dạ chẵng thay.
Thay cột âm thầm mặt đối mặt.
Trộm rường lặng lẻ tay trao tay.
Thay đen đổi trắng muôn đời thế.
Đổi chủ thay ngôi kế thật hay.
VH.Ké thứ 26- CHỈ TANG MẠ HÒE ( Chỉ Cây Dâu Mắng cây Hòe.)
Chỉ chó mắng mèo chinh nó đây.
Âm mưu thủ đoạn đã phơi bày.
Tào Gia đổ tội sống an xác
Vương Hậu oan tình chết bỏ thây.
Hoán Chúa Tráo Miêu mưu hiểm độc.
Trộm rường thay cột kế sâu cay.
Chuyện xưa vẫn mãi còn hiện thực.
Chi chó mắng mèo chính là đây.
VH
Kế thứ 27- GIẢ SI BẤT ĐIÊN (Giả Ngu Không Điên.).
Giả dại qua ải kế thật hay.
Xưa kia nước Tống dụng mưu nầy.
Địch Thanh run rẩy vờ lo sợ.
Nùng Trí lơ là bỏ chạy ngay.
Rõ khéo làm ma đi nếm mặn.
Thật tài giả Phật để ăn chay.
Sự đời dối trá là như vậy.
Lấp biển vá trời Có mấy tay.
VH

Kế thứ 28 THƯỢNG ỐC TRỪU THÊ (Lên nhà Rút Thang)
Quà Giang Trừu Bản kế mưu tà.
Cũng bởi do tâm đặt để ra.
Sấp ngữa bàn tay là thế dấy.
Trắng den thay đổi mãi luôn mà.
Lòng gian dạ dối thành yêu nghiệt.
Trí loạn tâm cuồng hoa quỷ ma..
Họa hại người hiền lưu ý tránh.
Quá Giang Trừu Bản kế mưu tà,
V.H.

Kế thứ 29 THỤ THƯỢNG KHAI HOA(Trên Cây Hoa Nở),
Trên Cây Hoa nở kế ăn gian.
Mờ mịt đường trường bụi phủ sang.
Tối mắt Bàng Quyên Yên Quốc họp.
Sáng Tâm Tôn Tẩn Ngụỵ Gia tan
Bao lần khóc hận thánh thần tặng.
Mấy lượt tủi buồn trời đất ban.
Nhân quả luân hồi luôn hiện hữu
Đừng ai xem nhẹ chuyện bàng quang.
VH.

Kế thứ 30- PHẢN KHÁCH VI CHỦ ( Từ Khách Thành Chủ)
Hán Trung Pháp Chính quân sư hay.
Từ Chủ biến thành Khách có ngay.
Tào Nguỵ không lo mưu chẳng tỏ..
Lưu Gia sắp sẳn kế phơi bày.
Thành công Thần Tử còn ghi dạ.
Thất bại vua tôi cũng trắng tay.
Sự việc xảy ra khó doán trước.
Chưa ai biêt trước chuyện như vầy.
VH.
**************************************

KẾ THỨ 25
THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ
(Lấy rường đổi cột)
Thâu lương hoán trụ kế là đây
Hoán đổi quay vòng lại hóa hay
Câu Tiễn hai đường nuôi chí lớn
Phù Sai một hướng chẳng đổi thay
Thay kèo chịu đựng ôm trong dạ
Đổi cột âm thầm nắm trong tay
Sách lược ngày nay còn áp dụng
Thâu lương hoán trụ kế là đây
KẾ THỨ 26
CHỈ TANG MẠ HÒE
(Chỉ cây dâu mắng cây hòe)
Dâu nhìn hòe mắng đích là dâu
Muốn nọ làm kia tạo dãi dầu
Tào Tháo lập mưu nhằm đổ tội
Họ Vương trúng kế ắt bay đầu
Nhìn mèo chửi chó là như vậy
Mượn gió bẻ măng có khác đâu
Mục đích là do người bóp nặn
Người vui kẻ dính nỗi cơ cầu.
KẾ THỨ 27
GIẢ SI BẤT ĐIÊN
(Giả ngu không điên)
Ngu vờ khôn thật mấy ai hay
Nhà Tống ngày xưa dụng kế này
Địch Tướng bày mưu vờ sợ hãi
Trí Cao trúng kế bị thua ngay
Cưa sừng lúc dối trâu thành nghé
Cạo tóc khi gian mặn hóa chay
Ngẫm nghĩ sự đời gian dối vậy
Ngu vờ khôn thật mấy ai hay
KẾ THỨ 28
THƯỢNG ỐC TRỪU THÊ
(Lên lầu rút thang)
Thượng ốc trừu thê ấy kế tà
Lòng gian kế dối mới sinh ra
Qua cầu rút ván cùng như vậy
Đổi trắng thay đen cũng thế mà
Bởi lẽ thay lòng thành quỷ dữ
Vì rằng đổi dạ hóa yêu ma
Người ngay kế độc thì nên tránh
Thượng ốc trừu thê ấy kế tà
KẾ THỨ 29
THỤ THƯỢNG KHAI HOA
( Trên cây hoa nở)
Thụ thượng khai hoa kế hiểm gian
Mây mù sương phủ kín giang san
Bàng Quyên rối mắt bên Yên hợp
Tôn Tẫn hỏa mù phía Ngụy tan
Lắm lúc rơi sầu mong đất tặng
Đôi khi nhỏ lệ ước trời ban
Ngày nay thuở trước ai không đặng
Thực thực hư hư trước nhãn quan
KẾ THỨ 30
PHẢN KHÁCH VI CHỦ
(Từ khách thành chủ)
Từ khách dần dần hóa chủ đây
Hòa vai khách chủ mấy ai hay
Hầu Uyên nhẹ dạ mưu chưa tỏ
Pháp Chính thâm sâu kế đã bày
Thuở trước mưu ma ôm đáy dạ
Ngày sau chước quỷ nắm trong tay
Lòng lang dạ thú quen hay lạ
Mãi mãi tạc ghi kế hiểm này
D0.K. NHỤNG

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm