Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tôn tữ. hỗn chiến kế( xướng hoạ đường thi)

D-/Hỗn chiến kế

Kế 19- PHÙ Đ Ể TRỪ TÂN (Bớt Lửa Dưới Nồi)

Dưới nồi bớt lửa kế thâm cao.
Phù Để Trừu Tân nước hết trào.
Xương Giang trí kém xin xông trận.
Nguyễn Trãi tài cao đánh chận đầu.
Thực thực hư hư vô sắc tướng.
Mờ mờ ảo ảo bất hình sao.
Lúc chậm khi nhanh nào biết trước.
Dưới nồi bớt lữa kế thâm cao.
VH.

Kế 20- HỖN THỦY MẠC NGƯ ( Đục Nước Bắt Cá)
Gây nên nước đục biết bao sầu.
Lựa thế chọn thời để thả câu.
Thua to vua Tần đâm nhức óc.
Thắng lớn Chúa Tấn cũng điên đầu.
Quân nhiều thất thê lòng hờn tủi.
Tướng ít cô thần dạ đớn đau.
Ứng dụng chiến trường luôn nhạy bén.
Mạc Ngư Hồn Thủy biết bao sầu.
VH.

Kế thứ 21- KIM THIỀN THOÁT XÁC. (Ve sầu Lột Xác).

Đổi dạng thay hình cũng dể thôi.
Tào Gia thưở trước đã dùng rồi.
Thua to cởi áo tìm nơi trốn
Đại bại cạo râu kiếm chốn ngồi.
Uớc muốn làm sao tôi hóa nó.
Cầu mong để dược nó thành tôi
Muôn dời hậu hế còn lưu dấu.
Kim Thiền Thát Xác cũng dể thôi.
VH.
Kế thứ 22-Quan môn tróc tặc(Đóng Cửa Bắt Giặc)
Đóng cửa sai quân bắt giặc tàn.
Dồn thù thế bí chiến trận tan.
Bên Tề dốc sức đồng chung tiến.
Phía Ngụy quyết công cũng chẳng hàng.
Lối hẻm Bàng Quyên thua bỏ mạng.
Đường trường Tôn Tẫn thắng huy hoàng.
Quan Môn Tróc Tặc kế thường sẳn.
Đóng cửa sai quân bắc giặc tàn.
VH.
Kế thứ 23- VIỄN GIAO CẬN CÔNG ( Xa Hòa Gần Chiến)
Doanh Chính nhà Tần giỏi lắm không.
Xa Hòa Gần Chiến kế mưu lồng.
Cạnh nhà vũ lực tranh giành đất.
Cách ngõ giao lưu khỏi có công.
Vạn dặm ngàn trùng xa chẳng tiến.
Láng giềng bên cạnh cận cần xông.
Nơi hòa, chổ chiến hoàn thành tốt.
Bá chủ Chư hầu lục quốc xong.
VH.

KẾ THỨ 24- GIẢ ĐÔ PHẠT QUẮC ( Mượn Đường Diệt Quắc).
Lợi dụng mượn dường diệt Quăc thôi.
Hiến Công nước Tấn đã nghe lời.
Ngu Vương nhận ngọc càng thêm tội.
Tuân Tức trao vàng lợi gấp đôi.
Trăm họ nhà tan buồn số phận.
Muôn dân khốn khổ khóc cho đời.
Mưu sâu kế hiểm còn treo đó.
Lợi dụng mượn đường diệt QUẮC thôi.
VH.
*************
KẾ THỨ 19
PHỦ ĐỂ TRỪU TÂN
(Rút củi đáy nồi)
Phủ để trừu tân kế tuyệt cao
Đáy nồi bớt lửa nước thôi trào
Liễu Thăng vội vã đưa binh viện
Lê Lợi âm thầm vận kế sâu
Phía nọ vô hình như biển lớn
Bên này hữu ảnh tựa ngàn sao
Khi trồi lúc sụt nên lựa tính
Phủ để trừu tân kế tuyệt cao
KẾ THỨ 20
HỖN THỦY MẠC NGƯ
(Đục nước bắt cá)
Hỗn thủy mạc ngư vạn kiếp sầu
Là khi lựa nước đục buông câu
Bên Tần tướng sĩ chưa an định
Phía Tấn vua tôi đánh phủ đầu
Tướng mạnh nhiều khi ôm thất bại
Binh hùng lắm lúc chuốc thua đau
Đồ rằng vận dụng không linh hoạt
Hỗn thủy mạc ngư vạn kiếp sầu
KẾ THỨ 21
KIM THIỀN THOÁT XÁC
(Ve sầu lột xác)
Kim thiền thoát xác tháo thân thôi
Mạnh Đức thời Tam quốc dụng rồi
Quăng áo vì thua khi kết cuộc
Cắt râu bởi bại lúc tan hồi
Đổi dạng cầu mong tôi hóa nó
Thay hình ước vọng nó thành tôi
Ngàn năm điển cố lưu hậu thế
Kim thiền thoát xác tháo thân thôi
KẾ THỨ 22
QUAN MÔN TRÓC TẶC
(Đóng cửa bắt giặc)
Quan môn tróc tặc thế điêu tàn
Đóng cửa dồn thù lúc cuộc tan
Chặn hẻm Bàng Quyên đưa lính chạy
Ngăn đường Tôn Tẫn đón quân dàn
Hùm thiêng thất thế ra mèo mướp
Thỏ đế đăng cơ hóa báo hoang
Gọi giặc hay vua do thế cuộc
Đêm ngày đã rõ khỏi cần bàn
KẾ THỨ 23
VIỄN GIAO CẬN CÔNG
(Xa hòa gần chiến)
Xa hòa gần chiến có và không
Doanh Chính nhà Tần kế đã lồng
Cách ngõ bang giao không chủ chiến
Gần nhà vũ lực chẳng từ công
Chân trời góc biển xa không tiến
Hàng xóm láng giềng giáp phải xông
Chiếm được xa nhà thành sát vách
Nơi hòa chốn chiến nhớ nhìn trông
KẾ THỨ 24
GIẢ ĐỒ PHẠT QUẮC
(Mượn đường diệt Quắc)
Giả đồ phạt Quắc lộ thông môn
Tuân Tức bày mưu tặng ngọc chôn
Phía Tấn cho tiền khôn giả dại
Bên Ngu nhận bạc dại vì khôn
Nhà tan bách tính than làng xã
Nước mất dân tình khóc xóm thôn
Kế hiểm mưu sâu muôn kiếp nhắc
Giả đồ phạt Quắc lộ thông môn
Đ. K.. Nhung

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm