Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tộn bại chiến kệ mỹ nhân kệ ( đường thi)

G-Bại chiến kế.


*KẾ THỨ 31- . MỸ NHÂN KẾ.

Hồng nhan bồ liễu quyết cầu thân.
Quân tử không lường được giả chân..
Đắt Kỷ khi xưa Vua Trụ thích.
Tây Thi thuở ấy Phù Sai cần..
Gia Vong cũng bởi dam mê sắc.
Quốc phá do vì lụy mỹ nhân..
Vạn mã thiên binh thua tuyệt thế
Anh hùng ôm hận trước giai nhân.
VH.

Kế thứ 32.KHÔNG THÀNH KẾ.
Thành trống không quân tạo kế âm.
Nghi nghi, hoặc hoặc rất thâm trầm.
Binh dông Mã Ý lùi không tiến.
Thiếu lính Hầu Gia ngồi gõ cầm .
Bỏ mất thời cơ vì loạn trí.
Thu về thắng lợi bởi an tâm.
Từ thua chuyển thắng là vi dịu.
Thành trống khong quân tạo kế âm.
VH.
Kế thư33- PHẢN GIÁN KẾ.
Dùng người của địch giúp cho ta.
Lợi dụng trí khôn thật đó mà.
Tám lạng Chu Du ma hóa bụt.
Nữa Cân Tưởng Cán Bụt thành ma.
Hiểu rành đối phương tà thua chánh.
Biết rõ chính mình chánh thắng tà.
Gián điệp hai mang là thế đó.
Sau cùng lợi lộc thuộc về ta.
VH.

Kế thứ 34 - KHỔ NHỤC KẾ.
Đưa thân tự hoại chính do ta.
Bỏ một thu hồi lại gấp ba.
Câu Tiễn nhục hình đòi được nước.
Ngô Vương tự mãn nát tan nhà.
Xa quê uất hận ôm hờn tủi
Lìa Xứ sầu dâng dến lệ sa,
Quân tử một lòng vì xã tắc.
Đưa thân tự hoại chính do ta.
VH.

Kế thứ 35- LIÊN HOÀN KẾ.
Kế trước xong rồi tiếp kế sau.
Mọi người hối hả nối liền nhau.
Điêu Thuyền vạn thuở còn hờn tũi.
Lã Bố ngàn năm vẫn ngậm sầu.
Lẩn quẩn vòng vòng nơi núi thẳm.
Lanh quanh hiện ẩn chốn hang sâu.
Muôn thu sách lược còn lưu dấu.
Kế trước xong rồi tiếp kế sau.
VH.

KẾ THỨ 36- TẪU VI THƯỢNG SÁCH.(Trốn là thượng sách).
Khi nào thế bí chạy đi ngay.
Tạm gọi đây là một kế hay.
Lỡ bại cần nên tìm lối thoát.
Khi thua hãy có kiếm đường bay.
Gian nguy cần biết luôn bền chí.
Thuận tiện càng nên phãi vững tay.
Tẫu kế bảo toàn cho sức lực.
Thiên thời địa lợi quật lại ngay.
VH.
*********************

KẾ THỨ 31
MỸ NHÂN KẾ
Sắc đẹp khuynh thành chớ dấn thân
Anh hùng đắm đuối khổ muôn dân
Đát Kỷ khi xưa vua Trụ thích
Tây Thi thuở ấy Phù Sai cần
Vong gia cũng bởi ham tửu sắc
Bại quốc là vì đắm mỹ nhân
Vạn mã thiên binh thua tuyệt thế
Sắc đẹp khuynh thành chớ dấn thân
KẾ THỨ 31
MỸ NHÂN KẾ
Sắc đẹp khuynh thành chớ dấn thân
Anh hùng đắm đuối khổ muôn dân
Đát Kỷ khi xưa vua Trụ thích
Tây Thi thuở ấy Phù Sai cần
Vong gia cũng bởi ham tửu sắc
Bại quốc là vì đắm mỹ nhân
Vạn mã thiên binh thua tuyệt thế
Sắc đẹp khuynh thành chớ dấn thân
KẾ THỨ 32
KHÔNG THÀNH KẾ
Không thành kế ấy tạo nghi âm
Khác lạ vì thăng bỗng hóa trầm
Mã Ý thừa quân không tướng tiến
Hầu Gia thiếu lính giả binh cầm
Đa nghi đánh mất bao cơ hội
Quyết đoán thu về cái vững tâm
Lấy thắng từ thua luôn ảo diệu
Không thành kế ấy tạo nghi âm
KẾ THỨ 33
PHẢN GIÁN KẾ
Gián điệp trong lòng địch hóa ta
Khôn ngoan lợi dụng lại thôi mà
Chu Du biết trước ma thành bụt
Tưởng Cán không tày bụt hóa ma
Lúc gửi mơ hồ tà thắng chính
Khi thu ảo tưởng chính thua tà
Hai mang phản gián đều như thế
Đúng đắn sai lầm kết sẽ ra
KẾ THỨ 34
KHỔ NHỤC KẾ
Khổ nhục thân ta tự hại ta
Phong lưu lại chuốc lấy phong ba
Nuôi hùm Câu Tiễn đeo nợ nước
Bắt cọp Phù Sai mắc thù nhà
Góc bể căm hờn ôm bão táp
Chân trời uất hận chuốc mưa sa
Vì đâu phải nhuốm đời dâu bể
Khổ nhục thân ta tự hại ta
KẾ THỨ 35
LIÊN HOÀN KẾ
Liên hoàn kế nối kế cùng nhau
Kế trước vừa dùng lại kế sau
Lã Bố ôm thù muôn kiếp giận
Điêu Thuyền tạc hận vạn đời sầu
Dây truyền phản ứng như núi chất
Kết xích vòng tròn tựa biển sâu
Sách lược lưu truyền cho hậu thế
Liên hoàn kế nối kế cùng nhau
KẾ THỨ 36
TẨU VI THƯỢNG SÁCH
(Trốn là thượng sách)
Thượng sách là chuồn kế đã bày
Trong ba sáu chước, chước này hay
Khi thua phải nhớ tìm đường thoát
Lúc bại đừng quên kiếm lối bay
Khắc cốt trời cao không nản chí
Ghi tâm đất rộng chớ bó tay
Năm châu bốn bể muôn đời thế
Mãi mãi còn mang kế sách này
Đ, K.. NHụng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm