Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tôn. công chiến kế (xướng họa đường thi)

C-Công chiến kế

Kế thứ 13-Đ Ã THẢO KINH XÀ (Đánh Cỏ Đông Rắn.)
Rung cây nhác khỉ chánh hay tà.
Đã Thảo Kinh Xà dọa quỷ ma.
Mất trí Ngụy Diên theo lối khó.
An lòng Cát lượng dể dường qua.
Khuyên chồng giết chó là như thật.
Mượn gió bẻ măng chuyện cũ mà
Kế dộc mưu sâu lưu sử sách.
Ngàn đời ảnh hưởng đến dân ta.
VH.
Kế thứ 14-TÁ THI HOÀN HỒN (Mượn Xác Hoàn hôn)
Mưu sâu kế độc thật là nguy.
Mược xác hoàn hồn khó thể bì.
Tào Tháo vui mừng nhờ Hội, Ngãi.
Lưu Gia sầu khổ bởi Khương Duy.
Bao lần thất bại lòng không nản.
Mấy lượt thành công dạ mãi ghi.
Chuyện đời miệng thế nảo lường trước.
Mưu sâu kế độc thật là nguy.
VH
Kế thứ 15ĐIỆU HỔ LY SƠN.(Dụ Hổ Rời Núi)
Phá Sơn dụ hổ kế an bang.
Rời núi hùm kia chớ dám càng.
Dục Đức mưu thâm Cọp lội suối.
Nghiêm Nhan kế độc hổ băng ngàn.
Rừng sâu dấu mặt không yên ổn.
Vực thẳm ẩn mình chẳng bảo toàn.
Thành bại do người ban sách lược.
Phá sơn dụ hổ kế an bang.
VH.
Kế thứ 16-DỤC CẦM CỐ TÚNG(Muốn bắt phải thả.)
Bắt được thả ra chẳng có mô.
Buông thằng săn sắt giữ con rô.
Bao lần Mạnh Hoạch theo rồi bỏ
Mấy lượt Hầu Gia lai dón vô.
Náo nhiệt ồn ào khi phận mỏng.
Âm thầm lẳng lặng lúc thân cô.
Buông đi lợi nhỏ thành công lớn.
Bắt được thả ra chẳng có mô.
V.H.
Kế thứ 17-PHAO CHUYÊN DẪN NGỌC.(Tung Gạch Hứng Ngọc)
Gạch tung ngọc hứng có không nào
Lịch sử đời Đường viết thế sao.
Ngôn hay họ Triệu nào thèm giữ.
Ngữ kém nhà Thương lại giấu vào.
Nuôi chó trông nhà là thế đấy.
Trồng cây hái trái có là bao.
Luân hồi nhân quả đầy ra đó.
Gạch tung ngọc hứng có không nào.?
VH.
Kế thứ 18-CẦM TẶC CẦM VƯƠNG.(Dẹp giặc phải bắt chúa giặc)
Cầm Vương giữ giặc chuyện xa xưa.
Sự thế vần xoay rõ thắng thua.
Câu Tiễn vào tù không kẻ đón.
Phù Sai xưng dế lắm người đưa.
Bá Hy tham lợi dành bỏ Chúa.
Tướng Quốc vì danh phải giữ Vua.
Thế thái nhân tình ôi nghiệt ngã.
Cầm Vương giữ giặc chuyện xa xưa.
VH.
*****************************************

KẾ THỨ 13
ĐẢ THẢO KINH XÀ
(Đánh cỏ động rắn)
Đả thảo kinh xà quỷ dọa ma
Cần măng mượn gió chính hay tà?
Ngụy Diên mạo hiểm đi đường khó
Cát Lượng cầu toàn lối dễ qua
Đả hổ đe ruồi run rẩy đấy
Rung cây dọa khỉ sợ thôi mà
Khi xưa đúc kết nay thành kế
Đả thảo kinh xà quỷ dọa ma
KẾ THỨ 14
TÁ THI HOÀN HỒN
(Mượn xác qui hồn)
Mượn xác qui hồn kế hiểm nguy
Mồm này dạ nọ khó so bì
Bên Tào đúng đắn do Hội Ngải
Phía Bị sai lầm bởi Khương Duy
Thất bại bao lần lòng vẫn nhớ
Thành công mấy bận dạ còn ghi
Mang voi cõng rắn nên hay chớ
Mượn xác qui hồn kế hiểm nguy
KẾ THỨ 15
ĐIỆU HỔ LY SƠN
(Dụ hổ rời núi)
Điệu hổ ly sơn sách lược ban
Hùm thiêng xuống núi khó làm càn
Mưu sâu dụ hổ khôn Dực Đức
Kế hiểm ly sơn dại Nghiêm Nhan
Núi hẻm chui vào không thể trốn
Hang sâu ẩn nấp chẳng an toàn
Khôn ngu thắng bại do bày kế
Điệu hổ ly sơn sách lược ban
KẾ THỨ 16
DỤC CẦM CỐ TÚNG
(Muốn bắt phải thả)
Dục cầm cố túng quá mưu mô
Săn sắt thả ra bắt cá rô
Mạnh Hoạch bao lần theo lại phản
Hầu Gia mấy bận thả rồi vồ
Im hơi lặng tiếng khi đơn lẻ
Nước đục buông cần lúc thế cô
Muốn được thì cho đi trước đã
Dục cầm cố túng quá mưu mô
KẾ THỨ 17
PHAO CHUYÊN DẪN NGỌC
(Tung gạch hứng ngọc)
Phao chuyên dẫn ngọc hứng tung nào
Điển cố đời Đường đã viết sao?
Họ Triệu ngôn hay không giấu nổi
Nhà Thường ngữ kém biết khơi mào(*)
Trồng cây hái quả như thế cả
Vốn ít lời nhiều giống biết bao
Ngẫm thấy đời người câu nhân quả
Phao chuyên dẫn ngọc hứng tung nào
KẾ THỨ 18
CẦM TẶC CẦM VƯƠNG
(Dẹp giặc phải bắt chúa giặc)
Cầm tặc cầm vương kế thuở xưa
Xoay vần thế sự thắng và thua
Phù Sai háo sắc suy vong đón
Câu Tiễn báo thù phục quốc đưa
Thuở trước còn lưu câu bán chúa
Ngày sau vẫn kể chuyện buôn vua
Cầm đầu đứng cuối trong gang tấc
Cầm tặc cầm vương kế thuở xưa
Đ.K.. NHỤNG

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm